Mandaat LGBT-expert VN verlengd

Vrijdag 12 juli nam de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een resolutie aan die het mandaat van de onafhankelijke expert inzake seksuele oriëntatie en genderidentiteit (SOGI) verlengt. Çavaria drong samen met 1311 andere non-gouvernementele organisaties uit 174 landen aan op de verlenging die belangrijk is voor de wereldwijde bescherming van holebi’s en transgender personen

Historische overwinning

“Dit is een historische overwinning, niet alleen voor de LGBT-gemeenschap maar voor iedereen”, zeggen Paula Sebastiao van Arquivo de Identidade Angolano en Simran Shaikh van Trans Respect v. Transphobia project. “De VN-mensenrechtenraad geeft gehoor aan de oproep van een recordaantal organisaties van over heel de wereld en herbevestigt de inzet in de strijd tegen geweld en discriminatie op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De raad herinnert staten aan hun verantwoordelijkheid in deze materie.”

De eerste onafhankelijk SOGI-expert werd aangesteld in 2016. In korte tijd kon het werk van de expert rekenen op de steun van vele landen. “De SOGI-expert evalueert de implementatie van de internationale mensenrechten met betrekking tot seksuele oriëntatie en genderidentiteit”, legt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs uit. “De expert stelt discriminatie aan de kaak, verspreidt rapporten over de situatie van verschillende LGBT-gemeenschappen en hun noden en deelt goede voorbeelden als leidraad voor anderen.”

Ultraconservatieve oppositie

Ondanks verwoede pogingen om de resolutie te laten ontsporen, bleef de kerngedachte overeind: het vrijwaren van het universele karakter van de internationale mensenrechten, ook voor holebi’s en transgender personen. 27 landen stemden voor de resolutie, 12 tegen en 7 onthielden zich.

De oppositie tegen de verlenging illustreert volgens çavaria waarom het zo belangrijk is dat België zich internationaal blijft inzetten voor de rechten en het welzijn van LGBTI-personen. “Ultraconservatieve krachten mogen de overhand niet krijgen op het internationale toneel. Dat zou nefast zijn voor de mensenrechten in het algemeen en LGBTI-rechten in het bijzonder”, aldus Borghs. “De Belgische diplomatie moet zich dan ook blijven engageren op dit vlak in samenspraak met het middenveld.”

KliQ en çavaria ontwikkelde de brochure ‘Leave no one behind -  SDG’s en LGBT+ inclusie’ om lokale besturen op weg te helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om te zetten in de praktijk. De focus ligt op wat steden en gemeenten kunnen doen voor holebi’s en transgenders.