Europese Dag voor Slachtoffers van Geweld

Logo One Voice One Cause, 22 february European Day for Victims of Crime

Zaterdag 22 februari is de Europese Dag voor Slachtoffers van Geweld. Çavaria ontwikkelde een toolkit voor politie- en slachtofferdiensten en ondertekende een gezamenlijke verklaring.

Toolkit voor Politie- en slachtofferdiensten

Mensen die slachtoffer worden van een LGBTI-haatmisdrijf stappen daar vaak niet mee naar de politie omdat ze geen vertrouwen hebben in dat er iets mee gedaan wordt. Sommigen vrezen ook hoe de politie gaat reageren op hun verhaal. Bovendien kan het herbeleven van een misdrijf in het bijzijn van een vreemde die slecht reageert een bijkomend psychologisch trauma veroorzaken.

Çavaria ontwikkelde een toolkit voor politie- en slachtofferdiensten om te zorgen dat de persoon aan wie het slachtoffer zijn verhaal doet, gepast reageert. 

Meer info over dit project vind je hier: 

https://cavaria.be/safe-to-be

 

Groepsafbeelding personages toolkit voor de rainbowhub

Gezamenlijke NGO-verklaring

Çavaria ondertekende een gezamenlijke NGO-verklaring rond de Europese Dag voor Slachtoffers van Geweld.

22 februari: Europese Dag voor Slachtoffers van Geweld

In het kader van de Europese Dag voor Slachtoffers van Geweld op 22 februari 2020 stelde Victim Support Europe volgend statement op:

Vandaag gaan onze gedachten uit naar alle slachtoffers van geweld. Slachtoffer worden kan ons allemaal overkomen.

 • Elk jaar zijn naar schatting 15% van de Europeanen ofwel 120 miljoen inwoners slachtoffer van een serieuze misdaad.
 • 35 % van de vrouwen wereldwijd werd slachtoffer van fysiek of seksueel geweld. Dat gebeurde zowel binnen als buiten een relatie.  

In de EU worden alle slachtoffers van geweld beschermd door duidelijke rechten, onafhankelijk van waar in de Europese Unie de misdaad plaatsvindt. In November 2015 ging de Slachtoffers Rechten Richtlijn van kracht. Die wet zorgt ervoor dat de rechten van slachtoffers worden toegepast op een respectvolle, professionele en niet-discriminerende manier. Zo lopen slachtoffers minder bijkomende schade op tijdens een strafprocedure.

Lidstaten waren verplicht om de Slachtoffers Rechten Richtlijn om te zetten in hun nationale context en praktisch toe te passen. Dat zorgt voor garantie dat alle slachtoffers hun rechten verkrijgen. Tot nu toe hebben de lidstaten niet de geschikte procedures toegepast om de wet in praktijk te brengen.

Victim Support Europe maakt van het uitvoeren van de Slachtoffers Rechten Richtlijn een prioriteit. Ze zijn vastberaden om van alle rechten voor slachtoffers een realiteit te maken. Alle nodige stappen zullen worden ondernomen om de positie van slachtoffers te verbeteren op nationaal en op EU-niveau. Uit het project VOCIARE halen we gegevens over hoe het in de praktijk zit met slachtofferrechten.

We focussen op de garantie dat elk slachtoffer in Europa toegang heeft tot informatie en ondersteuningsdiensten in zijn proces.

 

Achtergrond

In 1990 in Stockholm verklaarde Victim Support Europe 22 februari als de Europese Dag voor Slachtoffers van Geweld. De dag geeft aandacht aan de jaarlijkse miljoenen slachtoffers; kinderen en volwassenen, vrouwen en mannen, armen en rijken, inwoners en bezoekers van de EU.

In 2019 heeft Victim Support Europe en zijn leden een reeks acties ondernomen. Die hielpen slachtoffers van misdaden in EU en verbeterde hun rechten:

 • Sinds november 2015 stelt Slachtoffers Rechten Richtlijn duidelijke rechten voor de slachtoffers van misdaad. Het verplicht ook EU-lidstaten om de rechten in praktijk toe te passen.
   
 • In juli 2019 hebben VSE en projectpartners het project VOCIARE afgewerkt. Dat project bestudeerde de praktische toepassing van de Slachtoffers Rechten Richtlijn op nationaal niveau. De resultaten tonen hoe slachtofferrechten worden toegepast (of niet) en wat er gedaan kan worden om de situatie te verbeteren.
   
 • In november 2019 nam VSE’s Executive Director Levent Altan deel in de High Level Experts vergadering over slachtofferrechten. Daar kwam de conclusie dat er vooruitgang is op het gebied van slachtofferbescherming, maar dat de regels niet altijd goed worden toegepast.
   
 • In november 2019 publiceerde Victim Support Europe een analyse over slachtoffers hun toegang tot compensatie: A Journey from Crime to Compensation. Dat rapport analyseert de mogelijkheden van Europese Lidstaten om eerlijke en gepaste compensatieregelingen te voorzien voor slachtoffers. Organisaties voor slachtofferhulp en andere betrokkenen gaven informatie over de interne werking van nationale compensatieregelingen. Daarbovenop zorgden ze ook voor goede voorbeelden, aanbevelingen en zicht op de huidige impact op slachtoffers.
   
 • In december 2019 werd Victim Support Europe aangesteld om in de Europese Commisie het Expertisecentrum voor Slachtoffers van Terrorisme te lijden. Dat Expertisecentrum zorgt voor concrete en praktische acties met een positieve impact op slachtoffers van terrorisme. Zo voorziet het richtlijnen en trainingen voor professionals en informatie voor slachtoffers. Daarbovenop zullen ze een netwerk van experts samenstellen. Dat zorgt voor een vlottere interactie en kennisdeling over de grenzen heen. 

*Dit is een vertaalde versie, het origineel vind je hier: https://onevoiceonecause.vse-campaign.eu/joint-ngo-statement/