Duurzame Ontwikkelingsdoelen VN

In september 2015 vond in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York de Duurzame Ontwikkelingstop plaats waar alle staatshoofden samenkwamen. Ze bespraken de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten worden. Het doel van de SDG’s is om armoede en ongelijkheid uit te roeien en op een duurzame manier om te gaan met onze planeet. 

Met het principe ‘leave no one behind’ werd de ‘noord-zuidgedachte’ verlaten: de doelstellingen zijn van toepassing op iedereen en iedereen moet zijn steentje bijdragen. Het is dan ook essentieel om op lokaal niveau te starten. Het leven van mensen speelt zich immers in eerste plaats af in hun straat, wijk, gemeente of stad. Een lokaal beleid heeft een enorme impact op het dagelijks leven van elke burger, dus ook op LGBT+ inwoners. 

KliQ en çavaria ontwikkelde de brochure ‘Leave no one behind -  SDG’s en LGBT+ inclusie’ om lokale besturen op weg te helpen om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om te zetten in de praktijk. De focus ligt op wat steden en gemeenten kunnen doen voor holebi’s en transgenders.

De brochure geeft gemeenten en lokale instellingen aan welke acties zij kunnen ondernemen om in hun lokale en internationale werk op een LGBT+-inclusieve manier aan de slag te gaan met de SDG’s. Daarbij worden ook bestaande praktijkvoorbeelden gegeven.

KliQ biedt ook vorming op maat aan over SDG's en LGBT+ inclusie voor lokale besturen.