Zelfzorg bij LGBTI+ personen

Hoe zorg jij voor jezelf?

Wat betekent zelfzorg voor jou? Welke prioriteit geef jij op dit moment in je leven aan zorgen voor jezelf? Hoe zet je je hiervoor in en hoeveel tijd spendeer je eraan per week?

Zelfzorg is een combinatie van op de juiste manier én op het juiste moment tijd te maken voor jezelf. Door aan zelfzorg te doen kan je de negatieve gevolgen van stress bufferen. Wat goed werkt is voor iedereen verschillend. Toch zijn er enkele basisprincipes waarmee je rekening kan houden om de kwaliteit van jouw zelfzorg te verhogen.

Waarmee kan je aan de slag?

The Human Link, expertisecentrum in preventie en welzijn, ontwikkelde – met steun van de Vlaamse overheid - samen met enkele enthousiaste partners video’s en oefeningen rond zelfzorg. Met behulp van deze video’s en oefeningen kan je zelf actief aan de slag gaan met zelfzorg om het structureel in te bouwen in je dagelijks leven. De video’s en oefeningen zijn bruikbaar en toegankelijk voor iedereen.  

Mentale gezondheid bespreekbaar maken

Zelfzorg is belangrijk voor iedereen, dus ook voor LGBTI+ personen. Hierbij stilstaan kan je individueel doen, maar het met anderen bespreken is soms krachtiger. Met de vragen uit de privilege walk kan jij mentale gezondheid mee bespreekbaar maken in je team, op school, …

Privilige walk

Is zelfzorg een prioriteit voor jou? 

Ben jij goed bezig? Wat betekent zelfzorg voor jou: wat is het wel? Wat is het niet? Acht ervaringsdeskundigen aan het woord. Met deze oefeningen kan je stilstaan bij jouw zelfzorg.

Stilstaan bij zelfzorg en zelfzorg monitoren

Zelfzorg verankeren

Zelfzorg goed kunnen inbedden in je leven en volhouden, lukt alleen maar als je jezelf de moeite vindt. Dit is een proces dat start met kleine dingen. Laat je inspireren door ervaringsdeskundigen: Wietske, Lenno en Yente.

Waarom extra aandacht voor zelfzorg bij LGBTI+ personen? 

Uit het Health4LGBTI-onderzoek (2019) blijkt dat LGBTI+ personen vaak met heel wat extra uitdagingen in aanraking komen zoals sociale uitsluiting, niet aanvaard worden door (naaste) omgeving, stigma, vooroordelen, discriminatie en geweld. Deze uitdagingen kunnen zowel de mentale als fysieke gezondheid op de proef stellen. LGBTI+ personen lopen namelijk een hoger risico op een lagere mentale gezondheid en komen vaker dan de algemene bevolking in aanraking met suïcidegedachten en -pogingen, middelengebruik, depressie en angst.

Nog meer tips

Wil je je nog meer verdiepen in mentale gezondheid? Je vindt hier een oplijsting van de websites van partners die uitgebreid aandacht hebben besteed aan oefeningen en literatuur over zelfzorg. Ga aan de slag met wat voor jou werkt.

In deze lijst leggen we graag de link met een aantal interessante bronnen van partnerorganisaties van de Vlaamse overheid:

  • Voor al je vragen over gender en seksuele identiteit kan je op de website van onze info- en luisterlijn Lumi terecht.
  • Heb je verdere inspiratie nodig over geluk? Ga naar de geluksdriehoek voor tips, oefeningen of filmpjes.
  • Een bondige opsomming van tips over zelfzorg lees je op de site van het CAW.
  • Ben je op zoek naar meer info over psychisch problemen? Op de website van TeGek vind je een overzicht van psychische problemen en hoe je je gezond kan houden en blijven.
  • Wil je meer handvatten om ook zorg te dragen voor je collega’s? Check zeker de website ZorgSamen waar je vuistregels vindt en de filmpjes van ‘De eerste helper’ wegwijs bieden hoe je mentale gezondheid bespreekbaar kunt maken als medewerker en als leidinggevende. Dit kadert binnen een breder welzijnsbeleid. Hiervoor verwijzen we naar www.warmbedrijf.be