Wij eisen excuses van Theo Francken

Vuist in lucht met regenboog op pols

Wij eisen excuses van Theo Francken (part II) 

Afgelopen week liet Theo Francken zich op Twitter misprijzend uit over een nieuwe campagne van Zalando. De webshop wil deze lente genderstereotypen doorbreken, en in de plaats daarvan Zerotypen in de kijker zetten. Met als campagnebeeld: een jongen die een jurk draagt. 

“Zerotypen zijn een geloof dat mensen de vrijheid moeten hebben om te zijn wie ze willen, zonder dat ze daarbij gedefinieerd worden door types, verwachtingen en beperkingen. Vrouwen moeten dus ook een stoer pak kunnen dragen als ze dat willen. En mannen een jurk”, aldus Zalando. 

Ook deelde Francken een paar dagen geleden een column waarin viroloog Marc Van Ranst een ‘pande-mietje’ genoemd wordt. Van Ranst, de afgelopen weken vaak in het nieuws door het corona-virus dat de wereld rondgaat, riep op tot voorzichtigheid bij de ’pandemie’.  

Mietje, afgeleid van sodemiet, wordt gebruikt als scheldwoord. Het is pejoratief taalgebruik dat alle mannen die afwijken van de stoere norm afdoet als minderwaardig en zwak. 

Met zijn tweets is de nummer twee van de NV-A niet aan zijn proefstuk toe. In 2018 noemde hij het feit dat "mannen die zich schminken, hun wenkbrauwen epileren, lingerie dragen, een sacoche dragen…” ongein is. Çavaria reageerde daarna in een opiniestuk in ZIZO. We eisten toen ook excuses die we nooit gekregen hebben. 

Neen, voor Theo geen lingerie, geen jurken. Terugsturen die handel. De wereld vergaat.  

De uitspraken en het taalgebruik van Francken zijn ronduit problematisch. Het feit dat de NV-A zich hier van niet distantieert des te meer.

Woorden van een belangrijk politicus hebben immers impact, zeker als die politicus zeer populair is. Theo Francken heeft vele tienduizenden volgers en fans op sociale media. Zijn tweets bepalen mee de maatschappelijke sfeer over en beïnvloeden mee de sociale acceptatie van holebi’s, transgender en intersekse personen (LGBTI-personen). 

Echte mannen en vrouwen 

Wat Theo Francken namelijk doet is stereotype normen bevestigen rond wat ‘echte’ mannen en vrouwen horen te zijn. Mannen zijn stoer, zelfstandig, grappig, leiders. Vrouwen emotioneel, zorgend, communicatief. Mannen huwen met vrouwen. Mannen dragen (de) broek. Vrouwen dragen jurken, schminken zich en voeden kinderen op. 

En vooral: door zijn woorden komen mensen die niet in dat hokje passen over als raar, als abnormaal.  

Zijn uitspraken voeden de intolerantie tegenover mensen die afwijken van de norm: meisjes die kort haar hebben, jongens die jurken dragen, meisjes die op meisjes vallen, jongens die met een jongen willen trouwen.  

Het optrekken van die grenzen rond ‘echte mannen’ of ‘echte vrouwen’ is onlosmakelijk verbonden met de rechten en het welzijn van LGBTI-personen. LGBTI-personen begeven zich buiten die traditionele M/V-verwachtingen. Dat maakt hen kwetsbaar. Ze krijgen vaak te maken met dit soort negatieve reacties of argwaan. 

De woorden van Theo Francken wakkeren holebifobie, transfobie en interseksefobie aan. Het voedt de mechanismen die aan de basis liggen van discriminatie en geweld tegen LGBTI-personen in de maatschappij.  

Welzijn van LGBTI-personen

Als abnormaal beschouwd worden heeft een gigantisch effect op je welzijn. Je zelfbeeld gaat naar omlaag, je weerbaarheid neemt af, je fysieke gezondheid lijdt eronder en de kans op suïcidale gedachten neemt dramatisch toe. 

In de afgelopen 40 jaar verhoogde de aanvaarding en werden de rechten van LGBTI-personen versterkt. Toch evolueerde het mentaal welbevinden van LGBTI-personen niet mee. Uit onderzoek blijkt dat LGBTI-personen vaker een lager mentaal welbevinden hebben en een hoger risico lopen op suïcidegedachten. 

Dat lager mentaal welbevinden is voor een groot stuk het gevolg van dit soort uitspraken die holebi’s, transgender en intersekse personen afdoen als raar, wereldvreemd, terugstuurbaar.  

Zoals met de tweets van Theo Francken de maatschappij verdeeld wordt in normale en abnormale mensen, verdeeldheid gezaaid wordt in plaats van mensen dichter bij elkaar brengen, onbegrip aangewakkerd wordt… het schaadt de gezondheid. Iedereen voelt zich wel eens ergens een buitenbeentje, omwille van op wie je verliefd wordt, omwille van je lichaam, je leeftijd, je job, je inkomen, je geloof, wat je op school deed, waar je goed of net niet goed in bent, waar je vandaan komt, enzovoort. Maar niemand wordt daarom graag uitgelachen, gediscrimineerd of aangevallen. 

Tweesporenbeleid van N-VA

We hebben de afgelopen jaren, onder andere in samenwerking met de N-VA, veel bereikt voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgender en intersekse personen. Piet De Bruyn won nog altijd meer dan terecht een Çavaria Award voor het baanbrekende werk dat hij deed in de Raad van Europa. Elke Sleurs en Zuhal Demir waren als staatssecretaris voorvechters om een nieuwe wetgeving ivm de erkenning van genderidentiteit op basis van zelfbeschikking mogelijk te maken. 

Maar een trein kan niet op twee sporen tegelijk rijden.  

Het feit dat de partij mee werkt aan meer gelijke kansen, rechten en het welzijn van LGBTI-personen is geen vrijgeleide voor leden van die partij om polariserende woorden rond gendernormen en ander patriarchaal gedachtegoed te gaan verspreiden.  

Of om te mogen deelnemen aan de komende Belgian Pride in Brussel.  

Als belangenverdediger van LGBTI-mensen en koepel van LGBTI-organisaties vragen we bij deze dat Theo Francken zich publiekelijk excuseert en dat de N-VA haar nummer twee hierop aanspreekt. 

Dit kan deze keer niet weggewuifd worden onder het mom van de vrije meningsuiting, of afgedaan worden als ‘hij spreekt enkel namens zichzelf’ of ‘beoordeel ons op onze daden’. Oók deze woorden van Francken zijn immers daden, met zeer onwenselijke effecten. De tweets zijn dan wel verwijderd, de schade is alweer berokkend. 

 

Lumi luistert  

Zit je zelf met vragen? Contacteer dan Lumi, onze opvang- en infolijn voor iedereen met vragen over gender en seksuele voorkeur. Surf naar Lumi of contacteer ons via telefoon, chat of mail. Lumi is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag tussen 18u30 en 21u15. Onze vrijwilligers luisteren anoniem, gratis en zonder vooroordelen. Lumi heeft niet op alles een antwoord maar we voelen en denken met je mee.