Wat doet çavaria?

Wat is çavaria?

De missie van çavaria luidt als volgt:  Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven.

Çavaria is een koepel van meer dan 120 aangesloten verenigingen. Die krijgen ondersteuning, inspraak en vorming aangeboden en vormen samen de holebi- en transgendergemeenschap. Daarnaast richt een gelijkekansenwerking zich tot de brede maatschappij. Çavaria komt op voor holebi's en transgenders door te werken op het structurele niveau. Çavaria voert campagne, informeert, sensibiliseert, lobbyt en opinieert. De gratis en anonieme Holebifoon biedt hulp en je kunt er discriminaties melden. ZiZo-magazine is het uithangbord van çavaria, op papier en online. 

 

Çavaria komt op voor  holebi’s en transgenders en streeft naar gelijke kansen en rechten door te werken op het structurele niveau. Çavaria streeft naar een maatschappij waar geen discriminatie of ongelijkheid in stand gehouden wordt en wil de maatschappij veranderen via politiek lobbywerk, door dialoog en samenwerking met middenveldorganisaties. Çavaria begeleidt geen individuele cases. Maar als je op zoek bent naar een hulpverlener, advocaat, een discriminatiemeldpunt, hulp of een luisterend oor? Bel, mail of chat zeker naar de Holebifoon.

 

www.cavaria.be

www.zizo-online.be

www.holebifoon.be

Eisenplatform samenvatting 2015

Beeld van verkiezingen

In dit document vindt u de samenvatting van de eisen van de holebi- en transgenderbeweging, anno 2015.


Beleid

 

GEANNULEERD - Holebi's en transgenderpersonen als kandidaat-adoptieouders

DEZE INFOAVOND IS GEANNULEERD.

Infoavond over het gericht instroombeheer en de gevolgen voor wie op de wachtlijst staat


 

çavaria bierviltje met foto's

Beleidsplan 2016-2020: over superdiversiteit en nabijheid

Op de Algemene Vergadering van 21 maart 2015 werd het beleidsplan voor 2016-2020 goedgekeurd. Hier ging een beleidsplanningsproces van een jaar aan vooraf. Dit resulteerde in zeven strategische doelstellingen, die hieronder opgesomd staan. Het volledige beleidsplan en een overzicht van de doelstellingen vind je onderaan de tekst.

Lees verder
regenboogparaplu

Beleidsplanning 2016-2020

Na een bevraging bij partners, overheid, onderzoekers en onze eigen achterban (zie http://cavaria.be/toekomst) gaan we een stap verder in de richting van een beleid voor 2016-2020. In november en december maken we graag wat tijd om met de huizen en de aangesloten verenigingen enkele overblijvende discussiepunten te bekijken.

Lees verder

Pagina's