Vlaams Parlement neemt resolutie aan voor veiligheid LGBTI+-gemeenschap

handen samen voor regenboogvlag

In het parlement werd woensdag 16 juni een resolutie aangenomen over geweld en discriminatie tegen LGBTI+-personen.

In die resolutie vraag het parlement aan de regering om meer in te zetten op sensibilisatie, uitbouw van meldpunten en hulplijnen; en de welzijnssector en het onderwijs inclusiever te maken. 

Deze resolutie staat in schril contrast met de anti-LGBTI+-wet in Hongarije, die er een dag eerder werd aangenomen. Het toont dat er nog veel werk aan de winkel is en we niet op onze lauweren mogen rusten. Om het met de woorden van o.a. Dr. Martin Luther King Jr te zeggen: No one is free, until we are all free.  

Partij-overschrijdend initiatief 

De resolutie is een mooie stap vooruit om ervoor te zorgen dat de LGBTI+-gemeenschap zich veiliger voelt in België.  We zijn blij te zien dat de resolutie het gehaald heeft. En terecht, want uit onderzoek blijkt dat negen op de tien bevraagden hier al in aanraking is gekomen met verbaal LGBTI+-foob geweld, en een op de drie met fysiek LGBTI+-foob geweld.

Naar een veilige en inclusieve maatschappij 

We hopen dat deze resolutie niet enkel symbolisch blijft maar dat er effectief stappen gezet worden in beleid en in de praktijk. Daarom vragen we ook om over een jaar terug samen te komen en de balans op te maken. Daarbij is Vlaanderen slechts een niveau. Alle niveaus moeten samenwerken zodat overal de nodige stappen gezet worden naar een veiligere, meer inclusieve maatschappij voor de LGBTI+-gemeenschap. We kijken daarvoor uit naar het interfederaal Actieplan rond SOGIESC van staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, Sarah Schlitz.  

Preventie van LGBTI+-geweld 

Çavaria behandelt met haar info- en hulplijn, Lumi, heel wat aanvragen per jaar. Met ons vormings- en trainingscentrum KLIQ geven we vormingen en trainingen in o.a. het onderwijs, de welzijnssector en voor de werklvloer.  

In de resolutie leggen de beleidsmakers o.a. de focus op de verdere uitbouw en ondersteuning van hulplijnen zoals onze info- en hulplijn Lumi, de vroegere Holebifoon. Daarnaast vermelden ze ook actiepunten naar het onderwijs en de welzijnssector toe. Dat is goed nieuws voor onze diensten maar dat mag niet de aandacht afleiden van preventie. Dat houdt intensieve sensibilisatie in naar alle domeinen van onze maatschappij zodat LGBTI+-geweld in de toekomst vermeden kan worden. We rekenen erop dat ook die focus bewaakt wordt. 

Hier kan je de volledige resolutie lezen.

pride Budapest

Hongarije keurt nogmaals een anti-LGBTI-wet goed.