Why Me

Logo Why Me

Contact

Why Me
Draakplaats 1
2018 Antwerpen
België
T: 0493980962

Info

De vereniging « Why Me » werd opgericht door Albéric Akiteretse, geboren in Burundi, van Burundese nationaliteit, asielzoeker in Nederland. Albéric woont al zes jaar in Europa. In Burundi was hij homomilitant en stichtte hij de eerste vereniging voor homoseksuelen, “ARDHO” (HUMURE). Nu is hij activist-vrijwilliger bij diverse verenigingen in Afrika en Europa. Heb je zin om eens langs te komen? Zeker doen!
 

We proberen militanten die net in Europa zijn aangekomen te helpen , alsook van hen die reeds (erkende) vluchteling zijn, zonder de verdediging van hun dossier voor de overheden van het herkomstland en van het land waar het asiel wordt aangevraagd uit het oog te verliezen. Kom zeker naar één van onze ontmoetingsactiviteiten en maak kennis met onze werking! 

 

We streven ook op termijn naar:

het verenigen van LGBTI militanten met verblijfplaats in Europa om samen nieuwe strategieën te bestuderen voor de uitoefening van onze activiteiten in de gastlanden die ons asiel hebben verleend. De vereniging beoogt tevens om de samenwerking te bevorderen met de organisaties en verenigingen die in de landen van herkomst bestaan.

het gezamenlijk nagaan hoe LGBTI militanten die als dusdanig erkend zijn in hun land van herkomst en die pas in Europa zijn, alsook zij die in hun land zijn gebleven kunnen worden beschermd;

het uitwerken van een adequaat communicatienetwerk tussen de LGBTI organisaties in Afrika en deze die in Europa actief zijn;

de wisselwerking met LGBTI verenigingen en activisten in Afrika en hen hulp verstrekken in de mate van het mogelijke;

het lobbyen bij de klassieke NGO’s in Vlaanderen en België zodat zij werkelijk zouden openstaan om LGBTI projecten en verenigingen in Afrika te steunen.

 

L’association « WHY ME »  a été fondée  par Albéric Akiteretse , né le 05/02/1983 au Burundi, de nationalité Burundaise, refugié aux Pays-Bas. Militant homosexuel dans son pays d’origine  et fondateur de la première association d’homosexuels «  ARDHO (HUMURE)  ». Il est maintenant activiste bénévole au sein de plusieurs associations et organisations en Afrique et en Europe.

 

WHY ME  a pour objectifs :

Rassembler les militants LGBTI qui résident en Europe. Afin de pouvoir étudier ensemble de nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour exercer nos activités dans les pays hôtes qui nous ont offert l’asile. Nous voulons également faciliter la collaboration avec nos associations et organisations existants dans nos pays d’origine.

Regarder ensemble comment les militants LGBTI, qui étaient reconnus dans leurs pays d’origine et qui viennent d’arriver en Europe, peuvent être protégés, et également comment ceux qui sont restés dans leurs pays, peuvent également être protégés.

Etablir un réseau de communication efficace entre les organisations LGBTI d’Afrique et celles qui opèrent en Europe.

Aider dans leur vie quotidienne, les militants qui arrivent en Europe et ceux qui sont déjà des réfugiés (reconnus), sans oublier de défendre leur cause auprès des gouvernements des pays d’origine ainsi qu’auprès de ceux des pays d’asile.

Echanger avec les associations et activistes LGBTI en Afrique et les soutenir dans la mesure du possible.

Influencer en Belgique afin qu’elles s’ouvrent vraiment à l’idée de soutenir des projets ou associations LGBTI en Afrique.

 

Des activités envisagées.

Aide aux demandeurs d’asile  LGBTI afin qu’ils trouvent un milieu d’épanouissement et de confiance.

Ecoute et échanges  éducatifs

Orientation

Assistance juridique

Assistance médicale

Aide au logement en cas d’urgence, ou de maladie

Améliorer la communication et la manière de travailler  avec les activistes et les organisations des pays d’Afrique

Soutien aux activités et aux organisations africaines  dans leurs projets.

Danse, musique, sport, cinéma, peinture, formation  spécifique, VIH, droits de l’homme.

Kies je provincie

Klik op je provincie voor meer info over de verenigingen je buurt
kaartje

 

West-VlaanderenOost-VlaanderenAntwerpenBrusselVlaams-BrabantLimburg

Why Me op sparkle