Trans personen

Transpersonen

Op deze pagina vind je meer informatie over en voor trans personen. 

Trans(gender) is een term die gebruikt wordt wanneer het geslacht dat je toegewezen krijgt bij de geboorte niet overeenkomt met je genderidentiteit. Trans en transgender zijn synoniemen.

T-day
Op 28/11/20 is het weer zover: T-day. We zoeken een stagiair (x/v/m) die van deze dag mee een succes wil maken voor alle trans* personen en ...
symbool transgender
Het Grondwettelijk Hof gaf çavaria gelijk. Een historische beslissing! De transgenderwet moet op redelijke termijn worden aangepast om de discriminatie van non-binaire en genderfluïde personen weg te werken.

Woordgebruik

 • Trans/Trans*
  • Trans is een verkorte vorm van transgender. Trans* heeft een oorsprong in de computerwereld en heeft als doel om meer inclusief te zijn. De asterisk (*) wordt na een zoekterm ingegeven om aanvullingen op de term te tonen. Men bedoelt dus met trans* dat alle soorten identiteiten die afwijken van de cisgendernorm erbij horen (transgender, genderqueer, agender, etc.) Er is kritiek vanuit een deel van de transgender gemeenschap op trans*. Het is lastig om uit te spreken, en het woord ‘trans’ is op zich al een wijdverspreide en veelgebruikte parapluterm.
 • Transfobie
  • De letterlijke vertaling van fobie is ‘angst’. Bij transfobie is maar zeer zelden sprake van échte angstgevoelens, maar vooral van afkeer, onbegrip en vooroordelen. Hierdoor ontstaat een negatieve houding tegenover transgender personen, hun genderexpressie en genderidentiteit. Dit kan leiden tot discriminatie en zelfs fysiek geweld.
 • Transgender
  • Een term die beschrijft dat het geslacht dat je toegewezen krijgt bij de geboorte niet overeenkomt met je genderidentiteit. Als je bij de geboorte het vrouwelijk geslacht krijgt toegewezen maar je voelt je geen vrouw, dan ben je transgender. Als dit wel overeenkomt dan noemt men dit cisgender.
  • Bij personen gebruiken we transgender als een bijvoeglijk naamwoord om duidelijk te maken dat de persoon meer is dan transgender: in plaats van ‘een transgender’ zeg
    
 • Transgenderisme/ Transgenderist
  • Dit is een term die vroeger werd gebruikt om mensen aan te duiden die zich niet identificeren met het geslacht dat hen bij de geboorte werd toegewezen, maar die ook geen interesse hebben om een (volledige) medische transitie te doorlopen. Omdat men minder nadruk wilt leggen op het medische aspect, wordt deze term niet vaak meer gebruikt.

 

 • Transitie
  • Als een transgender persoon besluit om een transitie te doorlopen, dan gaat die persoon stappen zetten richting de genderexpressie die beter aansluit bij of meer uitdrukking geven aan hun genderidentiteit. Je kan op heel veel verschillende manieren een transitie doormaken, en kiezen wat het beste bij je past. Sommigen kiezen voor andere kleding en haartooi, anderen laten bepaalde medische ingrepen uitvoeren.
 • Trans man
  • Een persoon die geregistreerd werd met een vrouwelijk geboortegeslacht, maar een mannelijke genderidentiteit heeft.
 • Transseksualiteit/transseksueel
  • Deze term werd vroeger gebruikt om transpersonen aan te duiden die specifiek kozen voor geslachtsbevestigende operaties en behandelingen, en vaak een leven binnen de binaire gendernormen. Hoewel verschillende mensen nog kiezen om zich zo te identificeren, wordt de term tegenwoordig minder gebruikt vanwege de grote nadruk op het medische aspect. 
 • Trans vrouw
  • Een persoon die geregistreerd werd met een mannelijk geboortegeslacht, maar een vrouwelijke genderidentiteit heeft.
 • Travestie / Travestiet / Travesties
  • Mensen die aan travestie doen verplaatsen zich tijdelijk in een andere genderexpressie. Dit kan dus door verkleden, make-up en haar, maar ook door taalgebruik en lichaamshouding. Travestie wordt ook wel crossdressing genoemd. Iedereen kan aan travestie doen, ongeacht de genderidentiteit. Travestie in de context van een show of optreden wordt ook wel drag genoemd.

TIP

Het Transgender Infopunt (TIP) is een neutrale, gratis en anonieme plek voor al je vragen over genderdiversiteit en het transgenderthema. Je kan er terecht voor vragen rond identiteit, familiale moeilijkheden, werkgerelateerde aspecten, schoolcontext, transgenderzorg, discriminatiemeldingen en nog veel meer. TIP biedt een luisterend oor, een warm onthaal en relevante, wetenschappelijk onderbouwde informatie aan. TIP is een erkend meldpunt voor discriminatie op basis van geslacht, geslachtsverandering, genderexpressie en genderidentiteit.

 

Ook organisaties kunnen bij het Infopunt terecht voor consultancy, educatie of onderzoek.

Intersectionaliteit

Bij elke doelgroep houden we rekening met intersectionaliteit of kruispuntdenken. 

Dat gaat over hoe verschillende aspecten van iemands identiteit (afkomst, leeftijd, lichaam, genderidentiteit …) elkaar beïnvloeden en de positie in de maatschappij bepalen. De kruispunten waarop je je bevindt hebben invloed op de kansen die je krijgt, het geweld waar je mee te maken kan krijgen, of de vooroordelen die er over je kunnen bestaan. Zo ga je als een witte hetero cisgender vrouw waarschijnlijk andere ervaringen hebben dan als een zwarte homoseksuele transgender man. 

Meer informatie

Lumi

Zit je met vragen over trans personen? Ben je zelf op zoek naar je genderidentiteit? Onze opvang- en infolijn Lumi luistert en is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 18.30u tot 21.30u. Op hun website vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen rond het transthema. 

Logo Lumi

KLIQ

Wil je een vorming volgen over het transthema? Op de website van ons vormings- en trainingscentrum KLIQ vind je de vorming die bij je past.

Logo KLIQ