Tools 'Op het kruispunt: voor LGBTI+ personen met een handicap'

Covers van de vier brochures

Samen met 8 andere partners* werkten we een jaar lang aan tools en expertise om onze organisaties inclusiever te maken voor LGBTI+ mensen met fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen. Om anderen te inspireren, en aan te zetten om zelf ook te werken aan inclusie, ontwikkelden we vier brochures over verschillende thema’s. 

Je kan de tools hier bekijken of downloaden. Behalve de inclusiescan kunnen alle pdf's met een screenreader gelezen worden. 

Deze tools werden ontwikkeld in het kader van het project 'Op het kruispunt: voor LGBTI+ personen met een handicap'.

Cover 'gids over inclusieve communicatie'

Gids over inclusieve communicatie

Je woorden zeggen iets over wat je over mensen denkt. Hoe je over mensen praat, heeft ook een invloed op hoe die naar zichzelf kijken. Iedereen hoort erbij. Wil je dat iedereen dat ook voelt? Dan is wat je zegt heel belangrijk. 

We zetten je graag op weg met deze gids over inclusieve communicatie. 

Cover 'tips voor inclusief vergaderen'

Tips voor inclusief vergaderen

Voor sommige mensen is een vergadering niet zo makkelijk, bijvoorbeeld als je een handicap hebt, LGBTI+ bent, of allebei. Je kan dan moeilijkheden ervaren, bijvoorbeeld omdat de vergadering niet toegankelijk is, moeilijk te begrijpen is of je uitsluit op één of andere manier.

Met deze brochure krijg je als organisator ideeën om dat zoveel mogelijk te vermijden.

Cover 'Inclusiescan'

Hoe inclusief is je organisatie? Inclusiescan

Deze vragenlijst focust op toegankelijkheid en inclusie, vooral voor mensen die LGBTI+ zijn of een handicap hebben of allebei. Door ze in te vullen, krijg je een goed beeld van wat een organisatie al goed doet en wat nog beter kan. Op vlak van toegankelijkheid bekijken we een aantal belangrijke aandachtspunten voor verschillende doelgroepen.

Cover 'meer weten over transgender zijn'

Meer weten over transgender zijn

Dit is een gids in begrijpelijke taal voor mensen met een verstandelijke beperking. De gids is ook handig voor andere mensen die eenvoudige taal nodig hebben.

In deze gids lees je wat het woord transgender wil zeggen. Je leest hoe het is om transgender te zijn. Je leest wat je kan meemaken als je transgender bent. Ben jij transgender? Heb je hulp nodig omdat je transgender bent? In deze gids lees je wie jou kan helpen.

*Deze tools werden ontwikkeld door çavaria, Konekt, Inter, GRIP vzw, Transgender Infopunt, Casa Rosa, UniQue, Aut & Out en Intersekse Vlaanderen in het kader van het project 'Op het kruispunt: voor LGBTI+ personen met een handicap'

Het project werd gerealiseerd met de steun van het Fonds De Warmste Week, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Logo's partners

In dit project werkte çavaria samen met 8 andere partners aan tools en expertise om onze organisaties inclusiever te maken voor LGBTI+ mensen met fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen.