Suïcidepreventie en -postventie

Waarom is er bij holebi’s en transgenders een groter risico op suïcidaal gedrag? Vanwaar komt die kwetsbaarheid en hoe kunnen we als LGBT-gemeenschap daarmee omgaan? Door beschermende factoren tegen suïcide toe te passen. Maar wat betekent dat concreet? Veel vragen, weinig antwoorden. Dit lees je in dit gesprek dat ZiZo voerde met Eva Dumon van het VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie.

Zelfdoding voorkomen
Je hebt waarschijnlijk geen internationaal onderzoek meer nodig om te weten dat zelfdodingsgedachten en -pogingen vaker voorkomen bij holebi's en transgender personen in vergelijking met hetero's en cisgender personen. In deze praktische en interactieve vorming stonden we stil bij een aantal vragen zoals 'Hoe komt iemand tot zelfdoding? Welke factoren spelen hierin een rol?', 'Kan ik signalen opvangen?', 'Hoe reageer ik het best in bepaalde situaties?',...

Çavaria organiseerde deze vorming rond suïcidepreventie op de Inspiratiedag van 10 maart 2018, gegeven door Charlotte Aertsen (CGG Andante). Op 6 september 2014 organiseerde çavaria, samen met Wel Jong Niet Hetero, een soortgelijke vorming gegeven door Bart Witvrouwen & Sara Van Rossem (CGG PassAnt). Ook in deze vorming kwamen heel concrete situaties aan bod. Er werden handvatten aangereikt voor signaalherkenning, om zelfdoding bespreekbaar te maken en het risico in te schatten. Mogelijkheden voor doorverwijzing naar hulpverlening werden besproken. Er was ook ruimte om eigen ervaringen te bespreken.

Hieronder vind je de documenten van deze vormingen. 

Flowchart suïcidepostventie
Wanneer je als vereniging een lid verliest aan zelfdoding, kan dit voor heel wat onduidelijkheden zorgen. Hierbij kunnen enkele vragen naar boven komen: ‘Hoe is dit gebeurd?’, ‘Hoe pakken wij de situatie het beste aan?’, ‘Wat kunnen wij doen om te helpen?’, ‘Waar kan ik terecht als nabestaande?’… 

Doorheen de informatieve flowchart, die je hieronder vindt, willen wij antwoord bieden op deze vragen. De chart kan verenigingen ondersteunen nadat ze een lid hebben verloren aan suïcide. Wij hopen dat deze flowchart jou en je vereniging een houvast kan bieden doorheen het proces na een suïcide.

Wie nood heeft aan een goed gesprek kan steeds contact opnemen met de Zelfmoordlijn of Lumi. Contact opnemen met Lumi kan via www.lumi.be of 0800 99 533. De Zelfmoordlijn is bereikbaar via www.zelfmoord1813.be, telefoonnummer 1813, of verstuur een e-mailbericht via de website.

Meer info over zelfmoordpreventie en welzijn

Holebi’s en transgenders lopen een groter risico om zelfmoordgedachten te ontwikkelen. Een risicofactor voor zelfmoordgedachten zijn negatieve reacties bij een coming out en het slachtoffer worden van holebifoob en transfoob geweld. Steun van ouders, ...

Op Werelddag suïcidepreventie lanceren çavaria, het Transgender Infopunt (TIP) en het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) nieuwe websites die holebi’s en transgender personen hulp bieden bij psychische problemen. Op lumi.be en gendervonk ...