Aansluiten bij çavaria

Wens je aan te sluiten bij çavaria? Volg dan onderstaande stappen.

Hoe gaat de aansluiting in zijn werk?

 1. De bewegingsmedewerker van çavaria komt langs voor een kennismakingsgesprek.
 2. De vereniging vult het aansluitingsformulier in en bezorgt dit aan de bewegingsmedewerker. Hierbij moet je als vereniging aantonen dat je aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet (zie hieronder). 
 3. Het regionaal overleg (= alle verenigingen binnen de regio waar de vereniging wil aansluiten) oordeelt of een kandidaat-vereniging aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet. De vereniging moet daarvoor oa. een actieve werking kunnen aantonen gedurende 3 maanden. Bij landelijke verenigingen bekijkt de Raad van Bestuur van çavaria de aanvraag.
 4. Wanneer een vereniging voldoet aan de voorwaarden, wordt zij voorlopig aanvaard tot aan de eerstvolgende statutaire Algemene Vergadering in maart. Hierop kan de vereniging definitief worden goedgekeurd.

Het lidgeld bedraagt €30 per jaar. Daarmee ben je lid van çavaria, maar desgewenst ook van je regio en (als jongerenvereniging) van Wel Jong Niet Hetero. Verenigingen zonder inkomsten kunnen een uitzondering vragen om niet te hoeven betalen. 

Voordelen van aansluiten bij çavaria

Door lid te worden van çavaria zorg je mee voor een sterke holebi- en transgenderbeweging en heb je mee inspraak in het beleid. Bovendien biedt een lidmaatschap heel wat praktische voordelen:

Aansluitingsvoorwaarden

Om als opdrachtgevende vereniging erkend te worden, moet de organisatie aan volgende voorwaarden voldoen uit het Huishoudelijk Reglement:

 1. de vereniging moet minimaal een werking van drie maanden hebben;
 2. de vereniging moet tijdens deze periode van drie maanden een actieve werking kunnen aantonen;
 3. de vereniging moet de maatschappelijke bewustwording van holebi’s en/of transgender personen nastreven en zich daarom expliciet akkoord verklaren met de doelstellingen en de pluralistische werking van çavaria.
 4. de vereniging moet zich akkoord verklaren met de statuten, het huishoudelijk reglement, de platformtekst en het jaarprogramma van çavaria;
 5. de vereniging moet zich bereid verklaren haar jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage te betalen;
 6. de vereniging moet zich bij haar werking houden aan de antidiscriminatiewet, de antiracismewet, de anti-negationismewet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De vereniging heeft het voorbij of lopende jaar geen offensief geweld tegenover personen gebruikt, gepropageerd of anderen ertoe aangezet; dit wordt vermoed, tenzij het tegenbewijs geleverd wordt;
 7. de vereniging moet als vereniging uitgebouwd zijn en moet beschikken over een openbare post- of e-mailadres en een bankrekening;
 8. de vereniging heeft geen winstoogmerk;
 9. de vereniging engageert zich om minstens 20% korting te geven op hun fuiven op vertoon van een çavariapas.

Meer weten?

Wat meer uitleg vind je in de voorstellingsbrief voor verenigingen. Deze vind je, samen met het aansluitingsformulier, op deze pagina.

Als je nog vragen hebt, maak dan gerust een afspraak met de bewegingsmedewerker van jouw regio. Deze medewerkers werken geregeld vanuit het regenbooghuis in jouw regio. Neem dus zeker contact met ons op!