Mars Ihsane Jarfi - 20 mei 2016

- Informations en Français en dessous -

Ihsane Jarfi, een Luikse jongeman van 32, werd in april 2012 vermoord omwille van z’n homoseksualiteit. Het was de eerste, gekende homofobe moord in België. Sindsdien organiseert de Fondation Ishane Jarfi, opgericht door de vader van Ihsane, Hassan Jarfi, een mars ter nagedachtenis van Ihsane, een mars voor verdraagzaamheid en tolerantie, tegen geweld en alle vormen van uitsluiting.

De Mars gaat op vrijdag 20 mei voor het eerst door in Gent. 

START: 20h00 @ Stadshal Gent
ROUTE: Emile Braunplein (Stadshal) – Klein Turkije – Korenmarkt – Pakhuisstraat – Graslei – Hooiaard – Pensmarkt – Groentenmarkt – Langemunt – Grootkanonplein – Vrijdagmarkt – Waaistraat – Edward Anseeleplein – Speldenstraat – Goudstraat – Minnemeers – Baudelokaai – Baudelohof – Bibliotheekstraat – Bij Sint-Jacobs (einde thv Trefpunt). (Google Maps)

Aansluitend op de mars is er een benefietconcert van Cafe con Leche en afterparty in de danszaal van het Trefpunt en op St. Jacobs. (Google Maps). Alle opbrengsten hiervan gaan integraal naar de Fondation Ihsane Jarfi.

Join this event on Facebook

Congres Pride and Privilege


Ihsane Jarfi, un garçon de Liège de 32 ans, a été assassiné en avril 2012 en raison de son homosexualité. C'était le premier assassinat homophobe connu en Belgique. Depuis lors, la Fondation Ihsane Jarfi, fondée par le père de Ishane Hassan Jarfi, organise une marche en mémoire de Ihsane, une marche pour la tolérance et contre la violence et toutes les formes d'exclusion.

Ce vendredi 20 mai la marche a lieu, pour la première fois, à Gand. 

DEPART: 20h00 @ Stadshal Gent
ROUTE: Emile Braunplein (Stadshal) – Klein Turkije – Korenmarkt – Pakhuisstraat – Graslei – Hooiaard – Pensmarkt – Groentenmarkt – Langemunt – Grootkanonplein – Vrijdagmarkt – Waaistraat – Edward Anseeleplein – Speldenstraat – Goudstraat – Minnemeers – Baudelokaai – Baudelohof – Bibliotheekstraat – Bij Sint-Jacobs (einde thv Trefpunt). (Google Maps)

Après la marche,  un concert caritatif du groupe 'Cafe con Leche' et une after-party sera prévue au « Trefpunt » à St. Jacobs. (Google Maps)

Join this event on Facebook

Conference Pride and Privilege

www.stad.gent - www.trefpunt.be - www.str8fw.be - www.unia.be - www.merhaba.be - www.rainbowhouse.be - www.arcenciel-wallonie.be - www.cavaria.be - www.fondation-ihsane-jarfi.be

Bijlage: