Extra maatregelen tegen homofobie en homohaat

persoon wandelt op regenboogpad

De LGBTI+-middenveld organisaties en Minister Somers komen met extra maatregelen tegen homofobie en homohaat

Çavaria en Wel Jong zaten deze voormiddag samen met Vlaams minister van Samenleven Bart Somers. Aanleiding was de moord op David Polfliet in Beveren. Samen met de middenveldorganisaties zullen er extra acties worden uitgewerkt om LGBT-fobie aan te pakken.

“Extra inspanningen op vele beleidsdomeinen zullen nodig zijn, zodat LGBTI-personen in Vlaanderen elke dag en overal zichzelf kunnen zijn. We denken hierbij in de eerste plaats aan welzijn, gezondheid, onderwijs, werk en sport. En rekenen daarvoor op de steun van alle bevoegde ministers.”
Yves Aerts, coördinator çavaria

De moord op David Polfliet heeft veel mensen geschokt en in het bijzonder mensen uit de LGBT+ gemeenschap. De man werd via een datingapp in de val gelokt en vermoord. “Slachtoffer van geweld worden omwille van je seksuele geaardheid. Vermoord worden omwille van wie je bent. Er bestaat volgens mij niets gruwelijker. Dit raakt aan de kern van onze samenleving. De vrijheid om te zijn wie je bent”, zei Vlaams minister van Bart Somers gisteren in het Vlaams parlement.

 

De minister gaf in het parlement uitleg over de maatregelen die al bestaan om homofobie te bestrijden en welke acties er nog verder gingen worden uitgerold. Zo zal het aanpakken van homohaat een belangrijk onderdeel worden van het Vlaamse actieplan tegen extremisme.

Vandaag zat minister Somers samen met çavaria en Wel Jong. Samen met de middenveldorganisaties zullen er extra acties worden uitgewerkt en werden er vier concrete afspraken gemaakt.

 

1) Toegankelijke meldpunten

Om de aangiftebereidheid te vergroten, moeten de meldpunten toegankelijker, bekender en meer gecentraliseerd worden. Daarbij moet aandacht zijn voor het zorgperspectief van de slachtoffers. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de middenveldorganisaties die slachtoffers kunnen toeleiden en ondersteunen.

 

2) Safe spaces

Om slachtoffers van seksuele intimidatie of geweld extra te ondersteunen, zal er onderzocht worden hoe virtuele en fysieke safe spaces kunnen worden opgericht, zodat slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen.

 

3) Klankbordgroep

Er wordt een klankbordgroep opgericht met de verschillende LGBT+ organisaties. Deze klankbordgroep zal bekijken waar er nog verbeteringen en extra acties mogelijk zijn per beleidsdomein.

 

4) Dialoog met Wel Jong

Minister Somers gaat ook nog in gesprek met jongeren van Wel Jong om te luisteren naar hun persoonlijke verhalen, ervaringen en beleidsaanbevelingen.


Bart Somers: “De aanval op David Polfliet was een aanval op ons allen. Samen met de middenveldorganisaties gaan we het beleid rond homofobie versterken.”

Yves Aerts, coördinator çavaria: “Extra inspanningen op vele beleidsdomeinen zullen nodig zijn, zodat LGBTI-personen in Vlaanderen elke dag en overal zichzelf kunnen zijn. We denken hierbij in de eerste plaats aan welzijn, gezondheid, onderwijs, werk en sport. En rekenen daarvoor op de steun van alle bevoegde ministers.”

Sander Cornelis, algemeen coördinator Wel Jong: ”Het vormen van een daadkrachtig beleid en sociale gelijkwaardigheid is een complex vraagstuk waar we tijd en ruimte voor moeten nemen. Samen mét LGBTQ+ organisaties én het beleid gaan we het engagement aan om alle vormen van LGBTQ+ foob geweld het hoofd te bieden.” 

Wie nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij Lumi. Lumi is de info-en hulplijn van çavaria, waar je terechtkan met al je vragen over gender en seksuele voorkeur. Alle informatie vind je op lumi.be/word-geholpen.

Persinfo:


Arthur Orlians, woordvoerder minister Somers, 0476 26 67 42

Sander Cornelis, algemeen coördinator Wel Jong, 0468 11 12 38

Yves Aerts, algemeen coördinator çavaria, 0473 742 642