Çavaria wil een bondgenoot zijn in de strijd tegen racisme

zwart-wit foto van zwart persoon die hun gezicht afschermt van de camera

Sinds een tweetal weken woeden in de brede samenleving en in de LGBTI-gemeenschap hevige debatten rond racisme en dekolonisering. 

De dood van George Floyd, een Afro-Amerikaanse man in Minneapolis, door buitensporig geweld van 4 witte politieagenten zette een ongeziene golf van activisme in gang. Wereldwijd stond de Black Lives Matter beweging opnieuw op.  

In ons land worden standbeelden van Leopold II en andere kolonisators* in het vizier genomen. De roep om de sculpturen van witte onderdrukkers naar beneden te halen en in een meer correcte historische context te plaatsen, klinkt steeds luider en krijgt steeds meer gehoor.  

Ook binnen de LGBTI-beweging zie je symptomen van het maatschappelijk en structureel probleem dat racisme en ongelijkheid zijn. 

Intern debat 

Binnen çavaria is het debat rond racisme en kolonialisme ook opgelaaid. De gebeurtenissen in de VS, in België en in onze eigen LGBTI-gemeenschap hebben stevig ingehakt op het team, en hebben een impact op het welzijn en de motivatie van collega’s en vrijwilligers.

Want ook çavaria maakt deel uit van een dominant wit systeem. En dat besef is ongemakkelijk, moeilijk. Het zorgt voor twijfel en interne conflicten bij collega’s.  

Het is zoeken wanneer het tijd is om te luisteren, of als het moment net daar is om te spreken. We vinden het goed om mensen de ruimte te geven die zelden gehoord worden. Maar personen in geprivilegieerde posities moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen.  

Er zijn mensen van kleur die deel uitmaken van, maar zich niet gehoord of niet veilig voelen in onze eigen organisatie, in de LGBTI-beweging. Bijvoorbeeld de aanwerving van de nieuwe coördinator in het Oost-Vlaams Regenbooghuis Casa Rosa leidde tot stevige reacties over racisme in de LGBTI-beweging zelf.

En dat is een probleem. Dat raakt ons, dat baart ons zorgen, dat spijt ons. Daar kunnen we niet langer rond zwijgen. En daar willen we aan werken.  

We moeten durven erkennen dat er in çavaria en de LGBTI-beweging nog een lange weg af te leggen is op vlak van anti-racisme en gelijkwaardigheid tussen de verschillende deeldoelgroepen.  

Onszelf onderwijzen  

In de huidige maatschappelijke context moet çavaria zichzelf in vraag stellen. Dat betekent dat we uit onze comfortzone moeten stappen om op het vlak van intersectionaliteit en inclusiviteit bij te kunnen leren. Als we dat niet doen, dan zal er niets veranderen.  

We moeten dus zaken zoals racisme, seksisme, transfobie in onze eigen beweging en organisatie durven erkennen en benoemen.  

Om te kunnen groeien, willen we onszelf informeren en onderwijzen. We hebben daarvoor alvast een oplijsting gemaakt van literatuur, films, instagramaccounts en rolmodellen met informatie rond hoe een goede bondgenoot en hoe anti-racistisch te zijn

We moeten immers kritisch durven zijn voor onszelf en onze denkkaders in vraag stellen. Zo kunnen we ons hervormen om onze doelstelling van een gelijkwaardige wereld te kunnen waarmaken. We willen een sterke, goede en effectieve bondgenoot zijn.  

We roepen ook al onze aangesloten verenigingen, huizen en mensen in onze achterban op om hetzelfde te doen.  

Gemeenschappelijke strijd  

De afgelopen decennia heeft de LGBTI-beweging in België hard gevochten voor de rechten die we vandaag hebben, om te staan waar we vandaag staan. We sluiten ons dus ook aan bij de strijd die mensen van kleur vandaag ook voeren, binnen en buiten onze organisatie.  

De oproep om ons te engageren tegen racisme komt ook uit onze LGBTI+-gemeenschap zelf, want de LGBTI+-strijd is en was geen witte strijd. Wie bijvoorbeeld de geschiedenis kent achter de hedendaagse Prides weet dat de strijd tegen racisme, tegen transfobie, voor de rechten van sekswerkers, en voor rechten van LGBTI-personen verweven zijn

Lumi  

Zit je zelf met vragen of heb je nood aan een gesprek? Dan kan je ook bij Lumi terecht. Lumi biedt een luisterend oor en is een informatiekanaal rond gender en seksuele voorkeur. Lumi is ook een veilige plaats om te spreken over discriminatie rond die thema's of in onze LGBTI+-gemeenschap.  

Je kan met Lumi bellen, chatten of mailen. Helemaal gratis en anoniem. Chatten kan op maandag, woensdag of donderdag. Bellen kan op maandag of woensdag. 

www.lumi.be  

 

 

* De kolonisatie en exploitatie van Congo vormt één van de donkerste bladzijden uit de geschiedenis van het moderne imperialisme en uit de geschiedenis van België. De Belgische Koning Leopold II voerde eind 19e eeuw een schrikbewind in zijn privékolonie Congo-Vrijstaat. De plaatselijke bevolking werd er uitgebuit en mishandeld. Daarbij vielen, afhankelijk van de bronnen, tussen de 3 en de 10 miljoen doden. 

Vuist in lucht met regenboog op pols

Een goede bondgenoot zijn in de strijd tegen racisme... Hoe doe je dat?