çavaria bezorgd over vernietiging eindtermen onderwijs

Regenboog op krijtbord

Çavaria is bezorgd dat de eindtermen voor de 2e en 3e graad in het onderwijs vernietigd zijn door het Grondwettelijk Hof.

Binnen deze eindtermen was er specifiek aandacht voor gender en seksuele identiteit met een verplichtend karakter. Dat terwijl er in de voorafgaande eindtermen enkel een inspanningsverbintenis was, waardoor niet alle scholen lesgaven over gender en seksuele identiteit. Çavaria was dus zeer blij met die positieve evolutie, en des te meer geschrokken door het nieuws van de vernietiging.  

Waarom kan dit zo een grote impact hebben?

Als binnen de huidige eindtermen gender en seksuele diversiteit wegvalt, dan vrezen we dat niet alle scholen nog de noodzaak zien om deze thema’s te behandelen. Er heerst immers nog altijd een bepaalde schroom bij sommige leerkrachten om thema’s rond gender en seksuele identiteit te behandelen. 

Waarom is dit zo belangrijk voor leerlingen?

De schoolomgeving is voor LGBTI+ jongeren niet altijd een veilige plek. Zo bleek uit de eerste schoolklimaat enquête van çavaria dat 41 procent van de LGBTI+ jongeren zich soms onveilig voelt omwille van hun seksuele identiteit. Aandacht voor gender en seksuele diversiteit in de les kan daar een belangrijk verschil in maken. 
 

Effect op het basisonderwijs

De vernietiging is ook een signaal voor andere onderwijsdossiers. Zo opent het de mogelijkheid dat de eindtermen van het basisonderwijs herwerkt worden. We hopen dat er bij zo’n herwerking ook ruimte komt voor gender en seksuele identiteit. Stereotypen en attitudes ontwikkelen zich namelijk al op een jonge leeftijd. Dat maakt het des te belangrijker om ook in het basisonderwijs les te geven over deze onderwerpen. 

Betrek het middenveld

Çavaria hoopt dat het middenveld betrokken wordt bij de herwerking van de eindtermen, zodat die binnen de maatschappij gedragen worden en wij mee het welzijn van LGBTI+ leerlingen kunnen bewaken. Als belangenverdediger voor LGBTI+ personen staan wij dan ook helemaal klaar om onze input en expertise te brengen.