Wat doet çavaria?

Wat is çavaria?

De missie van çavaria luidt als volgt:  Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven.

Çavaria is een koepel van meer dan 120 aangesloten verenigingen. Die krijgen ondersteuning, inspraak en vorming aangeboden en vormen samen de holebi- en transgendergemeenschap. Daarnaast richt een gelijkekansenwerking zich tot de brede maatschappij. Çavaria komt op voor holebi's en transgenders door te werken op het structurele niveau. Çavaria voert campagne, informeert, sensibiliseert, lobbyt en opinieert. De gratis en anonieme Holebifoon biedt hulp en je kunt er discriminaties melden. ZiZo-magazine is het uithangbord van çavaria, op papier en online. 

 

Çavaria komt op voor  holebi’s en transgenders en streeft naar gelijke kansen en rechten door te werken op het structurele niveau. Çavaria streeft naar een maatschappij waar geen discriminatie of ongelijkheid in stand gehouden wordt en wil de maatschappij veranderen via politiek lobbywerk, door dialoog en samenwerking met middenveldorganisaties. Çavaria begeleidt geen individuele cases. Maar als je op zoek bent naar een hulpverlener, advocaat, een discriminatiemeldpunt, hulp of een luisterend oor? Bel, mail of chat zeker naar de Holebifoon.

 

www.cavaria.be

www.zizo-online.be

www.holebifoon.be

Eisenplatform samenvatting 2015

Beeld van verkiezingen

In dit document vindt u de samenvatting van de eisen van de holebi- en transgenderbeweging, anno 2015.


Beleid

Logo Gelijke Kansen

Vlaams gelijkekansenbeleid

De kracht achter een sterk gelijkekansenbeleid ligt onder meer in de uitbouw van zorgvuldig uitgekozen partnerships binnen het middenveld, de academische wereld en de andere beleidsniveaus. Daarbij wordt gezorgd voor een continue wisselwerking tussen beleid, wetenschap en ervaringdeskundigheid: drie pijlers die bijdragen tot een onderbouwde en gedragen beleidsvoering.

Lees verder
Regenboogbeleid

Lokaal regenboogbeleid

Op zondag 14 oktober zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Een unieke kans om aandacht te hebben voor holebi's en transgenders in het lokaal beleid.

Wij moedigen graag de toekomstige politieke kandidaten aan om specifieke maatregelen op te nemen in hun programma, of op z’n minst een duidelijk standpunt innemen over deze materie. Dit kan op de campagnesite www.regenboogbeleid.be.

Lees verder

Pagina's