Voornaamwoorden in e-mail

In de e-mailhandtekening van de medewerkers van çavaria kan je zien welke voornaamwoorden die persoon verkiest, of dat nu de 'traditioneel' mannelijke of vrouwelijke zijn, of genderneutrale. Op die manier willen we aangeven dat voornaamwoordgebruik niet altijd even vanzelfsprekend is en verder de genderbinariteit doorbreken.

We gebruiken allemaal voornaamwoorden (hij/zij/zijn/haar/hem...) wanneer we naar iemand verwijzen. Vaak denken we daar zelfs niet bij na. Op basis van iemands kledij, kapsel, naam of stem veronderstellen we meteen welke genderidentiteit die persoon heeft en gebruiken we de voornaamwoorden die daar -volgens ons- bij horen. 

Binariteit doorbreken

Lezen we iemand als man, zeggen we ‘hij’ en ‘zijn’, lezen we iemand als vrouw, zeggen we ‘zij’ en ‘haar’. Dit komt voor velen als een vaststaand gegeven waar verder geen aandacht aan moet geschonken worden. Maar de realiteit is vaak complexer dan dat. Niet alleen vergeten we hierdoor dat genderidentiteit niet altijd af te lezen is van iemands uiterlijk (ofte: iemands genderexpressie), we delen de maatschappij daardoor ook onbewust op taalkundig vlak op in twee mogelijkheden: man of vrouw. Mensen met een non-binaire genderidentiteit moeten zich daar bij neerleggen en voelen zich verplicht te ‘kiezen’ voor mannelijke of vrouwelijke voornaamwoorden, wat vaak erg oncomfortabel is.

Die/hun 

In de Engelse taal wordt ‘they/their’ gebruikt wanneer wordt verwezen naar iemand die genderneutrale voornaamwoorden verkiest. Naar analogie met het Engels verkiezen veel mensen met een non-binaire genderidentiteit vandaag de voornaamwoorden ‘die/hun’ in het NederlandsHiermee wordt aangegeven dat de genderidentiteit van iemand niet gekend, of non-binair is.