Reach Out

De algemene doelstelling van dit project is het aanpakken van de oorzaken van onderrapportering door holebi’s en transgenders die het slachtoffer werden van geweld, hen dichter bij relevante diensten te krijgen en die relevante diensten beter af te stemmen op de doelgroep.

Momenteel is het project volop aan de gang. Resultaten worden in het najaar verwacht.

Onderzoek naar geweldservaringen van holebi’s toont aan dat ruim 8/10 verbaal geweld meemaakt en ongeveer een derde fysiek geweld (D'Haese, L., Dewaele, A., & Van Houtte, M. (2014). Geweld tegenover holebi’s – II. Een online survey over ervaringen met holebigeweld in Vlaanderen en de nasleep ervan. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid.). Ook bij transgenders zijn dergelijke cijfers terug te vinden (Motmans, J., T’Sjoen, G., & Meier, P. (2015). Geweldervaringen van transgender personen in België. Antwerpen: Steunpunt Gelijkekansenbeleid.).

 

Er is echter een grote mate van onderrapportering. D’Haese et al. vond dat slechts 10% van de slachtoffers van holebifoob geweld dit ook had gemeld aan de politie. Ze wilden het incident zelf oplossen, wilden verder met hun leven, of geloofden niet dat de dader zou opgepakt en gestraft worden. Motmans et al. vond dat slechts 6% (in het geval van verbaal/psychologisch geweld) tot 20% (in het geval van fysiek/materieel geweld) van transgender slachtoffers dit ook had gemeld. In deze gevallen minimaliseerde men vaak het incident of had men ook onvoldoende vertrouwen in politie en justitie. Zowel voor holebi’s als transgenders was er volgens deze onderzoeken ook een zekere schroom aanwezig om uit de kast te komen tegenover de politie. Eén op zeven van de holebi’s en één op vijf van de transgenders zou ook zelfs niemand inlichten. Geweld heeft echter op een aanzienlijk deel een emotionele impact.

 

De onderrapportering van holebi- en transfoob geweld is een centraal obstakel dat het welzijn van holebi's en transgenders en hun gevoel van sociale rechtvaardigheid in de weg staat. Daarom willen we met dit project de oorzaken van de onderrapportering van holebi- en transfoob geweld aanpakken door holebi’s en transgenders die slachtoffer zijn geweest van holebi- of transfoob geweld dichter te brengen bij de professionelen die hen kunnen begeleiden en ondersteunen. Daarbij zorgen we voor een betere afstemming van professionelen op holebi’s en transgenders.