Week van de lentekriebels

De week van de lentekriebels start maandag 18 maart 2019. Relationele en seksuele vorming staan opnieuw centraal, met dit jaar een focus op ‘Grenzen en weerbaarheid’.

In de periode van 18 tot 22 maart 2019 lanceert Sensoa de ‘Week van de lentekriebels’. Met deze campagne willen zij aantonen dat het belangrijk is om op elke leeftijd aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs, aangepast aan de leefwereld van kinderen en jongeren. Çavaria ondersteunt de actie.

Het thema voor dit jaar is ‘Grenzen en weerbaarheid’, waarbij er extra wordt ingespeeld op voorlichting rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Tot op de dag van vandaag geven 1 op de 5 holebi-jongens en 2 op de 5 holebi-meisjes aan dat ze te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag voor de leeftijd van 18 jaar. Dit zijn te hoge cijfers, er is nood aan een duidelijke voorlichting.

Enkele cijfers

De enquête ‘Vlaamse LGBT+ schoolklimaat enquête 2016-2017’ brengt nog enkele andere cijfers aan het licht. Zo is 43% van de LGBT+-leerlingen ooit al eens in contact is gekomen met seksuele intimidatie (bv. Seksuele toespelingen, ongewenste aanrakingen…) op school.

Daarnaast durven 24,2% van de LGBT+-leerlingen ook niet naar toilet te gaan tijdens de schooluren omdat ze bang zijn dat ze zich onveilig gaan voelen. Dezelfde groep probeert ook de LO-kleedkamers te vermijden.

Een veiliger schoolklimaat

Uit deze cijfers kan je afleiden dat er op sommige scholen nog steeds geen veilig schoolklimaat heerst. Daarom is het belangrijk dat we via deze campagne scholen begeleiden naar een inclusiever en veiliger schoolklimaat, waarbij er ingespeeld wordt op een duidelijke relationele en seksuele vorming. Op deze manier willen we seksueel grensoverschrijdend gedrag vermijden.

Voor Week van de Lentekriebels kunnen leerkrachten gratis lesmateriaal voor alle leeftijdscategorieën en lestips downloaden via www.weekvandelentekriebels.be.