Wat doet çavaria?

Wat is çavaria?

De missie van çavaria luidt als volgt:  Çavaria inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven.

Çavaria is een koepel van meer dan 120 aangesloten verenigingen. Die krijgen ondersteuning, inspraak en vorming aangeboden en vormen samen de holebi- en transgendergemeenschap. Daarnaast richt een gelijkekansenwerking zich tot de brede maatschappij. Çavaria komt op voor holebi's en transgenders door te werken op het structurele niveau. Çavaria voert campagne, informeert, sensibiliseert, lobbyt en opinieert. De gratis en anonieme Holebifoon biedt hulp en je kunt er discriminaties melden. ZiZo-magazine is het uithangbord van çavaria, op papier en online. 

 

Çavaria komt op voor  holebi’s en transgenders en streeft naar gelijke kansen en rechten door te werken op het structurele niveau. Çavaria streeft naar een maatschappij waar geen discriminatie of ongelijkheid in stand gehouden wordt en wil de maatschappij veranderen via politiek lobbywerk, door dialoog en samenwerking met middenveldorganisaties. Çavaria begeleidt geen individuele cases. Maar als je op zoek bent naar een hulpverlener, advocaat, een discriminatiemeldpunt, hulp of een luisterend oor? Bel, mail of chat zeker naar de Holebifoon.

 

www.cavaria.be

www.zizo-online.be

www.holebifoon.be

Eisenplatform samenvatting 2015

Beeld van verkiezingen

In dit document vindt u de samenvatting van de eisen van de holebi- en transgenderbeweging, anno 2015.


Beleid

Voortgangsrapport 2013-2014

Jaarplan 2014

Op de Algemene Vergadering van 22 maart 2014 werd het jaarplan voorgesteld. Hieronder de krijtlijnen...

Lees verder
Logo çavaria

Structuur çavaria

Çavaria is een vzw met een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering (AV) bewaakt de strategische planning en is het hoogste beslissingsorgaan. De Raad van Bestuur (RvB) zorgt voor het uitstippelen van het inhoudelijk beleid. Het beleidsvoorbereidend werk en het beleidsuitvoerend werk wordt door de teamleden en de vrijwilligerswerkgroepen gerealiseerd.

Lees verder
Twee vrouwen

Geschiedenis çavaria

In 1977 werd de Federatie Werkgroepen Homofilie (FWH) opgericht door tien lokale groepen (vanuit een fusie van Sjaloom en Infoma) om de nodige maatschappelijke randvoorwaarden te realiseren voor de emancipatie van 'de holebi'. Onmiddellijk na het ontstaan werd FWH erkend en gesubsidieerd door Volksontwikkeling.

Lees verder

Pagina's