Vrijwilligersbeleid çavaria

Bedanking vrijwilligers

Visie op vrijwilligerswerk

Çavaria hanteert het model van het ingebouwd vrijwilligerswerk. Dat is vrijwilligerswerk dat georganiseerd wordt binnen een professionele voorziening, die vrijwilligsters inschakelt voor taken die niet door de beroepskrachten moeten/kunnen vervuld worden. Op die manier betekent het vrijwilligerswerk een meerwaarde voor de organisatie. De professionelen zijn de initiatiefnemers. Zij organiseren en brengen het vrijwilligerswerk in de praktijk. De vrijwilligsters kunnen op hun beurt terugvallen op de professionele ondersteuning.

Onkosten

Çavaria gaat ervan uit dat vrijwilligerswerk geen kosten met zich mag meebrengen. Anderzijds worden er ook geen vergoedingen verbonden aan het vrijwilligerswerk. Elke vrijwilliger kan verplaatsingsonkosten indienen die worden gemaakt voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Onkosten gemaakt in afspraak met de werkgroep kan je ook indienen. Uiteraard staat het de vrijwilliger vrij om af te zien van die onkostenvergoeding. Onkostenformulieren vind je hier.

Vormingen

De vormingen die çavaria organiseert voor haar vrijwilligers worden gratis aangeboden. Terugbetalingen voor andere vormingen zijn mogelijk als deze in functie zijn van de werkgroep en op voorhand overlegd zijn met de begeleider.

Verzekeringen

Çavaria heeft een aantal verzekeringen afgesloten om de vrijwilligers zoveel mogelijk te vrijwaren van risico's. De belangrijkste zijn de verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid, de verzekering lichamelijke ongevallen en de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (enkel voor bestuurders).

Vrijwilligers verwennen

Vrijwilligers krijgen een gratis ZiZo-abonnement en een gratis çavariapas die onder meer recht geeft op kortingen bij fuiven. Graag verwennen wij onze vrijwilligers met een jaarlijks etentje. Om contact met andere vrijwilligers te verzekeren, organiseren we SPARKLE en enkele ontmoetingsmomenten per jaar. Tijdens vergaderingen wordt er water, koffie, thee en af en toe een versnapering of broodje voorzien. Bij stopzetting van je vrijwilligersengagement bedanken wij je op gepaste wijze.

Informatie

Vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de werkgroep en binnen çavaria. Van vergaderingen wordt verslag gemaakt. De vrijwilligersbegeleider informeert de vrijwilligers over belangrijke veranderingen of evoluties binnen de organisatie en antwoordt op vragen van vrijwilligers. Als vrijwilliger ontvang je ook de nieuwsbrief 'çavaria informeert'. 

Inspraak en feedback

De vrijwilliger kan met al haar vragen en opmerkingen in eerste instantie terecht bij de vrijwilligersbegeleider van de werkgroep. Indien nodig zal deze de vrijwilliger doorverwijzen of zelf de vragen of opmerkingen beantwoorden. In ieder geval is de vrijwilligersbegeleider verantwoordelijk voor de opvolging van deze vragen en opmerkingen.

De vrijwilliger kan een kandidatuur indienen om de werkgroep te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Elk jaar in februari krijgt de vrijwilliger hier een oproep voor. 

Bij het stopzetten van het engagement, is er de mogelijkheid tot een exitgesprek om feedback te geven en krijgen. 

Zin om vrijwilliger te worden? Kijk dan zeker eens naar ons aanbod vrijwilligersjobs