Vacature Lumi-coördinator (V/X/M) – 60%

vier personen in een videocall

Vacature Lumi-coördinator (V/X/M) –  60%

Ben je sociaal voelend en hou je van mensen coachen en vorming geven? Spreken thema’s als diversiteit, gelijke kansen en rechten en antidiscriminatie jou aan?

Dan ben jij diegene die we zoeken voor de functie van Lumi-coördinator.

Onze organisatie

Çavaria vzw zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen. We bouwen verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken. Çavaria vzw is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.  

Voor de versterking van onze opvang -en infolijn Lumi zijn we op zoek naar een coördinator die de vrijwilligers coacht, begeleidt en ondersteunt. Meer info over Lumi vind je op www.lumi.be/over-lumi

Je opdracht

 • Je coördineert de vrijwilligerswerking van Lumi. (45%)
  • Je werft vrijwilligers aan via intakegesprekken en leidt hen op.
  • Je coacht, begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers opdat ze zich volop kunnen ontwikkelen.
  • Je geeft vormingen aan de vrijwilligers en maandelijks organiseer je een intervisiemoment met alle vrijwilligers.
  • Je bent verantwoordelijk voor de bezetting van de opvang-infolijn Lumi. Je maakt een planning op en je springt in bij onderbezetting. Je bent stand-by voor het ondersteunen van de vrijwilligers (3 avonden/ week om de 2 weken).
  • Je staat in voor de vrijwilligersadministratie van A tot Z.
  • Je beheert de Lumi-mailbox samen met jouw collega en de vrijwilligers.
 • Je houdt contact en overlegt met andere hulplijnen en gelijkaardige organisaties (7,5%)
 • Je neemt deel aan de activiteiten van çavaria. (7,5%)
  • Je neemt deel aan de teamvergaderingen.
  • Je neemt een aantal taken op binnen de teamwerking van Lumi.
  • Je zorgt voor de communicatie van je activiteiten binnen het team.
 • Je bent back-up voor jouw collega die verantwoordelijk is voor het verwerven en verspreiden van informatie over gender en seksuele voorkeur binnen de daarvoor voorziene kanalen.

Je profiel

Kennis

 • Je hebt bij voorkeur kennis over de maatschappelijke context en ontwikkelingen m.b.t. seksuele diversiteit en genderidentiteit
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart

Vaardigheden

 • Je werkt graag samen met vrijwilligers. Je bent sociaal vaardig en luistert graag naar wat er leeft.
 • Je kan vrijwilligers enthousiasmeren.
 • Je kan mensen coachen, begeleiden en motiveren.
 • Je kan actief luisteren en hebt zin om snel de nodige gesprekstechnieken te verwerven.
 • Je kan efficiënt inspelen op de steeds veranderende omstandigheden in onze organisatie

Attitudes

 • Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar
 • Je hebt voeling met de noden en behoeften van de vrijwilligers.
 • Je bent empathisch en sociaal voelend.

Ons aanbod

 • We bieden je een halftijds contract (60%) van bepaalde duur van 1 jaar.
 • Je krijgt een zinvolle job in een bloeiende beweging
 • Je werkt in een jong en dynamisch zelfsturend team met een open organisatiecultuur
 • Je werkt flexibel op onze kantoren (in centrum Gent of centrum Antwerpen) en thuis.
 • Een competitief salaris volgens het barema van PC 329.01 op niveau B1c (2314,19 euro bruto zonder anciënniteit, 2999,84 euro bruto met 10 jaar anciënniteit) voor een voltijds contract.
 • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer, laptop,…)
 • Indiensttreding vanaf augustus 2021

Volgende stappen

Zin om mee te bouwen aan een LGBTI inclusieve wereld? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 5 juli om 12u per e-mail naar [email protected] t.a.v. Lozano Lafertin.

 

Contact en verdere informatie via [email protected] 

Drempel om te solliciteren?

Çavaria wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert, en dat willen wij ook waarmaken als team! Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, leeftijd of beperking. Ben je onzeker of ervaar je een drempel om te kunnen solliciteren? Laat het ons zeker weten. 

Hoe werkt de selectie?

De eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. Gesprekken vinden plaats op dinsdag 13 juli.

Download hier de vacature!