Transgenders in topsport

Transgenders Chris & Jen

 De sportwereld is heel erg genderbinair. Je hebt vrouwenvoetbal, wielrennen voor mannen,... . Er zijn weinig sporten op te noemen die gemengd georganiseerd worden. Hoe moet het dan met personen die niet voldoen aan die sport-gendernormen?

Het IOC (internationaal olympisch comité) baseert zich  op regels opgesteld in de ‘Statement of the Stockholm consensus on sex reassignments in sports’.  Op 28 oktober 2003 heeft een ad hoc comité samengesteld door de medische commissie van het IOC hierin besloten dat personen die een geslachtswijziging ondergingen vóór hun puberteit, moeten worden erkend in hun nieuwe geslacht. Op 17 mei 2004 heeft de Executive Board van het IOC de consensus, voorgesteld door de ‘IOC Medical Commission’, opnieuw bevestigd. 

Personen die een geslachtsverandering ondergingen na hun puberteit, moeten worden beschouwd als behorende tot hun nieuwe geslacht en mogen deelnemen aan de mannelijke of vrouwelijke competities, mits zij voldoen aan volgende voorwaarden:  

1. chirurgische anatomische veranderingen zijn voldaan, inclusief de externe genitalia en gonadectomie; 

2. een legale erkenning van hun toegewezen sekse hebben bevestigd gekregen door de officiële autoriteiten;

3. hormonale therapie passend bij hun toegewezen sekse in een verifieerbare manier en voor voldoende lange tijd verkregen zodat geslachtsgerelateerde voordelen in de sportcompetities zijn geminimaliseerd. 

In Nederland heeft het NOC*NSF richtlijnen voor bonden en clubsopgesteld die ruimer gaan dan de internationale. Ze adviseren vooral dat het per sporter moet herbekeken worden.