Tips voor een melding van geweld bij de politie

Beeld van een man die telefoneert

© istockphoto.com

 1. Wacht niet te lang met de melding.
 2. Als je niet meteen klacht durft in te dienen, dan kun je dat later schriftelijk doen. In je brief moet je dan zo nauwkeurig mogelijk de situatie beschrijven.
 3. Het is belangrijk dat je tijdens het opstellen van een proces-verbaal zo veel mogelijk belangrijke informatie meegeeft. Wat is er precies gebeurd? Wanneer was het? Wat is er precies gezegd? Herinner je je nog de juiste bewoordingen?
  Als kan aangetoond worden dat het misdrijf werd ingegeven door homohaat, dan zal dat de eventuele straf van de dader nog verzwaren. Daarom is het belangrijk om bepaalde informatie, die je op het moment misschien liever verzwijgt, toch mee te geven. Kwam je net uit de sauna, werd je aangevallen op een cruisingplek of tijdens een anonieme afspraak die je maakte via een internetforum of een datingsite? Geef dit soort info door. Je kan beter een keer te veel dan te weinig zeggen dat de dader 'vuile homo' riep terwijl hij je aanviel.
 4. Als je een proces-verbaal laat opstellen, vraag dan een kopie. Je kan trouwens achteraf nog altijd teruggaan om dat PV te wijzigen indien je nog details door het hoofd schieten, waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn. Dus ook al is er nu al een PV opgesteld, je kan dat nog wijzigen.
 5. De politie moet dit ook als homogeweld registreren. Dat is voor hen elektronisch heel simpel te doen tijdens de opmaak van een PV maar dikwijls weet de agent van dienst zelf niet dat dit moet of kan, en is het zeker niet slecht om te vermelden.
 6. Leg, indien je dat wenst, op het secretariaat van het parket een verklaring neer zodat je de "hoedanigheid van benadeelde persoon" krijgt. Op die manier word je op de hoogte gehouden van de eventuele seponering, of van het feit dat er een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld, of wanneer de zittingsdag voor de rechtbank wordt bepaald.
 7. Als je een lichamelijk letsel hebt overgehouden aan het haatmisdrijf, laat dit dan vaststellen door een arts. Vraag een attest. Dat kan goed van pas komen, mocht je beslissen er een zaak van te maken. Neem ook foto's van je verwondingen. Voor adressen van holebivriendelijke artsen kan je terecht op [email protected]
 8. Als je niet alleen naar het politiebureau durft te gaan om klacht in te dienen, neem dan contact op met een vriend of een holebivereniging (contactgegevens via www.cavaria.be/verenigingen) Je kan hen vragen of één van hun leden je hierbij kan begeleiden.
 9. Als je psychologische bijstand of juridisch en sociaal advies nodig hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Bureau Politionele Slachtofferhulp van je politiezone, ook als je besloot geen klacht in te dienen bij de politie. De dienst zal je opvangen als je dat vraagt, ongeacht de inbreuk die gepleegd werd. Het zijn therapeuten of psychologen, geen politie.
 10. Praat erover, ook na de melding. Een dergelijke ervaring schud je niet zo gemakkelijk van je af . Je kan praten met de de Holebifoon. Die hebben ook adressen van holebivriendelijke therapeuten, indien je met vragen blijft zitten.
 11. Praat jezelf geen schuldgevoel aan! Als je het slachtoffer bent van geweld of van agressie, denk dan nooit dat het jouw schuld is of dat je “het zelf gezocht hebt”. Dit soort daden zijn niet goed te praten en wettelijk strafbaar.