Legaat via testament

Neem çavaria op in je testament

Na je dood kan je meer betekenen dan je denkt

Zou je graag een hoger bedrag nalaten aan je partner, je broer, je zus, je vrienden? Dat kan, door een goed doel, zoals çavaria op te nemen in je testament.

Çavaria is een vereniging zonder winstoogmerk. Wanneer een vzw als begunstigde in een testament voorkomt via een duolegaat, dan zijn hiervoor de erfenisrechten beperkt.

Heb je vragen over het opstellen van je testament? Dan kan je terecht bij je notaris.

Wat is een duolegaat?

Bij een overlijden gebeurt een overdracht van vermogens. Op die overdracht int de overheid successierechten. Het tarief van die successierechten is hoger naargelang de graad van verwantschap met de erflater.

Heb je geen kinderen of erfgenamen in de rechte lijn? Dan is het duolegaat voor u een manier om de successierechten voor uw erfgenamen of legatarissen te verzachten.

Bij een duolegaat schenk je een deel van je vermogen aan je erfgenamen, en een deel aan het goede doel.

Naast je familie en vrienden help je dus çavaria. Onze organisatie ontvangt een deel van je nalatenschap en neemt ook de successierechten van je erfgenamen op zich. Op die manier kan je hen netto meer nalaten.

Testament.be

Çavaria neemt deel aan de groepscampagne testament.be. Om u wegwijs te maken in de wetgeving rond schenken en nalaten aan een goed doel heeft testament.be de gids ‘Goed Geven’ uitgebracht. 

U kunt deze praktische gids gratis bij ons opvragen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar onze contactpersoon legaten Olivier Deschodt: [email protected]