STAGIAIR CONTENT CREATOR KLIQ (V/X/M)

drie geïllustreerde personen zitten rond computer

STAGIAIR CONTENT CREATOR (V/X/M)

- 1ste helft 2022 -

Onze wereld is in verandering. Steeds meer mensen worden zich bewust van gender- en seksuele diversiteit en zijn gemotiveerd om zich in te zetten voor gelijke kansen en inclusie. Om hierin een bondgenoot te zijn, zet KLIQ sterk in op het informeren van professionals en vrijwilligers. 

Heb jij zin om mee te bouwen aan deze educatieve werking en te werken aan een inclusievere maatschappij? 

Dan ben jij diegene die we zoeken voor de functie van stagiair content creator!

Onze organisatie 

Çavaria vzw zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen. We bouwen verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken. Çavaria vzw is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.    

KLIQ is het vorming- en trainingscentrum van çavaria dat werkt rond gender- en seksuele diversiteit. Je kan bij ons terecht voor vormingen, trajectbegeleiding en webinars rond het LGBTI-thema.  

Voor de versterking van ons team zijn we op zoek naar een stagiair content creator 

Je taken 

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van een laagdrempelig online informatieplatform omtrent SOGIESC voor professionals uit diverse sectoren, waaronder de welzijns- en gezondheidssector, lokale besturen en de private sector.  

  • Je verzamelt kennis uit diverse aangereikte informatiebronnen en doet zelf opzoekingswerk door uit te reiken naar referentiepersonen en –organisaties. 

  • Je bundelt en verwerkt deze kennis in overzichtelijke en toegankelijke webpagina’s. 

 • Je ondersteunt de vrijwilligerswerking van KLIQ op inhoudelijk vlak.

  • Je adviseert en helpt vrijwilligers bij de uitbouw van vormingsmodules en educatieve tools  

  • Je werkt mee aan de uitbouw van een vormingsdraaiboek voor startende een aspirant-vrijwilligers. 

  • Je ondersteunt een kennisuitwisselingsdag voor alle KLIQ vrijwilligers 

 • Je beantwoordt informatieve vragen van werkgevers en organisaties omtrent het creëren van een inclusieve werkcultuur voor LGBTI personen.  

Je profiel 

Kennis  

 • Je hebt kennis over de maatschappelijke context en ontwikkelingen m.b.t. seksuele diversiteit en genderidentiteit. 

 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Basiskennis van het Engels is een pluspunt. 

 • Je hebt bij voorkeur een studie-achtergrond in communicatie, journalistiek, digital marketing,… 

Vaardigheden  

 • Je kan vlot informatie verwerken en hier de essentie uithalen  

 • Je kan complexe thema’s op een heldere en positieve manier overbrengen, zowel schriftelijk als verbaal 

 • Je kan efficiënt inspelen op de steeds veranderende omstandigheden binnen de LGBTI beweging  

 • Je kan vlot overweg met technologie en leert snel bij.  

Attitudes  

 • Je bent communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar  

 • Je bent empathisch en sociaal voelend.   

 • Je werkt zelfstandig en brengt zelf nieuwe ideeën aan 

Ons aanbod   

 • We bieden je een stage aan van minimum 3 maanden in de eerste helft van 2022 (feb-jun) 

 • Je werkt in een inspirerende stageomgeving met een heel open, collegiale cultuur. 

 • Je krijgt de nodige ondersteuning en coaching, periodiek en op vraag.  

 • Je krijgt de kans om een expertise uit te bouwen in gender- en seksuele diversiteit op beleidsmatig vlak. 

 • Je maakt deel uit van KLIQ’s en çavaria’s interne werking en wordt op de hoogte gehouden van organisatorische ontwikkelingen. 

 • Je ontwikkelt handvatten om gender- en seksualiteitstheorie te vertalen naar de praktijk en krijg inzicht in de processen die achter LGBTI-inclusie liggen. 

 • Je werkt samen met enthousiaste KLIQ Trainers vanuit een principe van wederkerigheid en met oog op maatschappelijke verandering. 

 • Je krijgt de kans om je netwerk te vergroten binnen de LGBTI beweging. 

Volgende stappen

Zin om mee te bouwen aan een LGBTI inclusieve wereld? Stuur dan je motivatiebrief en CV voor 8 november 2021 per e-mail naar [email protected] t.a.v. Gijs Van Dyck.  

Contact en verdere informatie via [email protected]    

Drempel om te solliciteren?

Çavaria wil een afspiegeling zijn van onze maatschappij. Wij geloven dat diversiteit kwaliteit stimuleert, en dat willen wij ook waarmaken als team! Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, seksekenmerken, afkomst, leeftijd of beperking. Ben je onzeker of ervaar je een drempel om te kunnen solliciteren? Laat het ons zeker weten. 

Hoe werkt de selectie?

De eerste selectie gebeurt op basis van motivatiebrief en CV. 

Download hier de vacature!