Schenden van de mensenrechten bij intersekse personen

interseks
Wat is interseksualiteit?
Intersex personen worden geboren met lichamelijke, hormonale of genetische kenmerken die noch (geheel) vrouwelijk noch (geheel) mannelijk zijn, of een combinatie van vrouwelijke en mannelijke kenmerken zijn. Er bestaan veel vormen van interseksualiteit. Het is een spectrum of verzamelnaam.
 
Een intersekse persoon is geboren met een interseks conditie. Enkele veel voorkomende intersex variaties zijn prenataal gediagnosticeerd via prenatale genetische screening. Intersex verschillen kunnen zichtbaar duidelijk bij de geboorte. Maar sommige intersex eigenschappen worden duidelijk in de puberteit, of wanneer men probeert om zwanger te worden, of via toeval. Tot slot zijn er gevallen die enkel worden ontdekt tijdens een autopsie.
De laagste populair statistiek is ongeveer 1 op de 2000 mensen (0,05% van de geboorten), maar een waarschijnlijker cijfer ligt dichter bij de 1,7%. Dit maakt intersex verschillen ongeveer net zo gewoon als rood haar.
 
Wat zijn de belangrijkste mensenrechtenkwesties die aan de orde zijn voor intersex mensen?
Intersex issues zijn zeer complex, specifiek en vereisen technische en medische kennis. 
Sommide interseks personen worden geconfronteerd met extreme schendingen van de rechten van de mens vanaf de geboorte: kinderen worden gedwongen tot een operatie - en meestal zonder enige vorm van toestemming. Ouders van intersekse baby's zijn vaak slecht geïnformeerd en medische professionals zijn snel om "corrigerende" operatie voor te stellen, met als doel om het geslacht van het kind te "normaliseren". Een dergelijke behandeling is niet eenduidig omkeerbaar.
 
Een andere complicatie waar intersekse personen vaak mee geconfronteerd worden is om wettelijke erkenning te verkrijgen in geboorteakte en andere officiële documenten. Je kan in België (anno 2016) enkel M of V registreren. Wie zich niet thuisvoelt in een van deze hokjes heeft geen andere mogelijkheid. Baby's krijgen 3 maand tijd na de geboorte om geslacht te laten bepalen. Raad van Europa Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muižnieks uitte zijn mening over dit onderwerp in een artikel van ILGA-Europe: "Intersex individuals should be granted full legal recognition from birth and amendments to their sex or gender classification should be facilitated to reflect their individual choices later on '
Commissaris Muižnieks bracht ook een meer gedetailleerde commentaar in 2014 op het feit dat intersex mensen in Europa vaak worden geconfronteerd met hindernissen als het gaat om wettelijke erkenning van hun geslacht.
 
Wat is het verband tussen intersex en LGBT?
De holebi- en transgendergemeenschap in Vlaanderen en België vecht voor het aanpakken van schendingen van de mensenrechten op vlak van genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriêntatie. We ijveren voor betere regelgeving en gelijke kansen voor ieder die op deze terreinen in het dagdagelijkse leven conflicten ervaart. Interseks personen ervaren de gendernormen als beperkend voor hun individueel welzijn. 
Bovendien, net als alle andere mensen, identificeren sommige intersekse personen zich ook als lesbisch, homo, bi, trans*, queer, ... . Uiteraard zien veel intersekse personen zich niet per se als onderdeel van de LGBTI gemeenschap.
LGBTI gemeenschap wordt verenigd door gemeenschappelijke ervaringen en een verlangen om de ongelijkheid te roeien. Als L, G, B, T, of I, ben je mogelijks geconfronteerd met discriminatie, intimidatie of boks je op tegen de traditionele gendernormen. lgbti belangengroepen kunnen allemaal beschrijven hoe het voelt om in een minderheidsgroep te vechten voor mensenrechten.
 
Wat is de huidige juridische situatie voor intersex mensen in Europa?
Er zijn slechts een paar Europese landen die in de wetgeving  uitdrukkelijk interseks personen vermelden. Dit zet intersekse personen in een zeer onzekere juridische situatie waarin zij niet worden beschermd tegen discriminatie op grond van hun geslachtskenmerken. Daarnaast is er bijna geen land in Europa dat medisch onnodige operaties verbiedt van intersekse personen zonder informed consent - dit is iets waar çavaria, ILGA-Europe en intersex activisten wanhopig willen verandering zien.
In 2013 heeft de EU richtlijnen goedgekeurd ter bevordering en bescherming van alle mensenrechten van LGBTI personen. De richtlijnen zijn de allereerste EU-beleid documenten die expliciet verwijzen naar intersex mensen. De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) maakte geschiedenis in 2013 door het goedkeuren van een resolutie over de lichamelijke integriteit van intersex kinderen. PACE Resolutie 1952 (2013) is de eerste oplossing in zijn soort door een Europese instelling. De resolutie dringt er bij de nationale autoriteiten aan om  "verder onderzoek te voeren om:
- de kennis over de specifieke situatie van intersekse mensen te verhogen,
- ervoor te zorgen dat niemand wordt blootgesteld aan onnodige medische of chirurgische behandeling,
- garanderen van lichamelijke integriteit, autonomie en zelfbeschikking van de betrokkenen,
- zorgen voor gezinnen met intersekse kinderen met een adequate begeleiding en ondersteuning."
 
Meer info vind je op de site van het Transgenderinfopunt. 
En via het Internationaal Intersex Netwerk OII