1. Veranker je beleid

Noem holebi’s en transgenders expliciet in beleidsplannen en begrotingen. Zo worden ze zeker niet vergeten. Steeds meer gemeenten, steden en provincies schrijven zelfs een apart holebi- (en transgender)beleidsplan, waarin aandacht is voor de verschillende relevante beleidsdomeinen. Een holebi- en transgenderbeleid heeft echter weinig zin als het dode letter blijft. Zorg er dus voor dat iemand bevoegd is voor de doelgroepen en verslag uitbrengt over genomen initiatieven, of het gebrek daaraan. Veranker je beleid niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk. Het is nuttig om overleg te plegen met de lokale holebi- en transbeweging. Zij heeft de vinger aan de pols en kent de noden van de doelgroep.

Sint-Niklaas publiceerde als eerste Vlaamse stad een holebibeleidsplan (2001). Later volgden Gent en Oostende (holebi- en transgenderbeleidsplan). Onder andere Turnhout en Leuven namen holebi’s en transgenders op in de beleidsplannen omtrent gelijke kansen en diversiteit. De stad Antwerpen sloot in 2009 een convenant met Het Roze Huis, met bijbehorend beleidsplan 2009-2013.

In Gent, Oostende, Antwerpen en Leuven vindt overleg plaats tussen de lokale holebi- en transbeweging en bevoegde ambtenaren van de stad en/of de provincie. In Limburg is LiHTAR (Limburgse holebi- en transgenderadviesraad) een officieel adviesorgaan van de provincie. In Brugge maakt de holebibeweging deel uit van de stedelijke emancipatieraad en in Gent maakt Casa Rosa deel uit van het programmateam Diversiteit van de Stad Gent.

Meer: www.cavaria.be/lokaalbeleid.