5. Geef het goede voorbeeld

Gemeenten, steden en provincies kunnen op tal van manieren een voorbeeldfunctie vervullen op vlak van antidiscriminatie. Ze kunnen streven naar een diverse samenstelling van het overheidspersoneel, met oog voor de deelname van holebi’s en transgenders. Meer en meer steden en gemeenten nemen de holebi- en transgenderthematiek bovendien – al dan niet vrijblijvend - op in de vorming van het overheidspersoneel. Als subsidiërende instanties kunnen ze er bovendien op toezien dat de holebi- en transgenderbevolking zijn deel van de koek krijgt, structureel, maar ook via projectsubsidies. In hun hoedanigheid van werkgever hoeven lokale overheden niet noodzakelijk Vlaamse of federale wetgeving af te wachten om discriminaties weg te werken.

Aalst verleende reeds in 2010 op vrijwillige basis verlof aan meemoeders bij de geboorte van hun kind.

De afgelopen jaren hebben heel wat lokale overheden een diversiteitsplan ingediend bij het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid, waaronder bijvoorbeeld de stad Lier en zijn OCMW (2008).

Gent organiseerde tijdens de Regenboogweek, de week voorafgaand aan de Belgian Pride, het lunchgesprek ‘Wel zijn’ over transgenders op de werkvloer (2011). In het voorjaar van 2012 werd de rechtspositionering van het Gentse stadspersoneel bovendien gescreend op holebi- en transgendervriendelijkheid.

In aanloop naar de verkiezingen van oktober 2012 ontwikkelde de provincie Vlaams-Brabant de campagne ‘Oog voor een goed beleid’, die de lokale besturen via wekelijkse en onlinetips aanspoort om inclusief te werken. Tot nog toe kwamen onder meer volgende thema’s aan bod: Discriminatie is onaanvaardbaar, Hoe vrouwvriendelijk is uw gemeente?, Voelt iedereen zich veilig? en Iedereen gezond!

Meer: