Regenboogbeleid

Regenboogbeleid

regenboogfonteinIn oktober 2012 kozen we onze vertegenwoordigers op het gemeentelijke/stedelijke en provinciale niveau. Zij bepalen voor de komende jaren het beleid dat ons leven dichtbij huis aanbelangt. Met deze site wil çavaria lokale mandatarissen aanmoedigen om in dat beleid (blijvend) aandacht te hebben voor holebi’s en transgenders. In steden, gemeenten en provincies zijn holebi’s en transgenders al lang geen onbekenden meer. Ze trouwen in het gemeentehuis, hun kinderen gaan naar de dorpsschool en ze gaan graag dicht bij huis op stap. Toch blijven ze een minderheid. Ze kunnen dus extra stimulansen gebruiken. Dat geldt in het bijzonder voor het lokale beleidsniveau, dat op heel wat terreinen uit hun dagelijks leven een belangrijk verschil kan maken.

Het gaat over die oudere lesbische vrouw die in de verzorgingsinstelling aan niemand durft te zeggen dat ze haar overleden partner mist. Het gaat over de transman die in de lokale bibliotheek de informatie niet vindt die hij zoekt. Het gaat over de jongere die zijn coming-out wil doen in de sportclub, maar dat niet durft. Voor hen kunnen de lokale overheden een ondersteunend beleidskader bieden.

Daarom wil deze site lokale mandatarissen ideeën aanreiken:

 • Vijf tips: minimale inspanningen die er kunnen voor zorgen dat ook de holebi- en transgenderinwoners zich welkom voelen in jouw gemeente, stad of provincie. Je vindt er ook een (niet-uitputtende) reeks voorbeelden van goede praktijken uit steden, gemeenten en provincies.
 • Tien thema’s en goede praktijken
 • Inspirerende leestips
 • Nuttige contactadressen

Leestips

 1. Stedelijke en gemeentelijke bevoegdheden
 2. Gelijke kansen in het lokale beleid
  • Pour une commune égalité (2011): www.diversiteit.be (knop ‘publicaties’)
  • Groot gelijk. Gelijke kansen als mainstreaming in het lokale beleid (2008): www.diversiteit.be (knop ‘publicaties’)
 3. Holebi- en transgenderbeleid
 4. Internationale publicaties
Kammerstraat 22
9000 Gent
T: 09/223.69.29
F: 09/223.58.21

5 tips

zizo

 1. Verspreid het gratis nummer 0800 99 533 van Lumi via je informatiekanalen. • Meer lezen
 2. Zorg in de gemeentelijke of stedelijke bibliotheek voor voldoende materiaal dat holebi’s en transgenders kan aanspreken. Elke Vlaamse bibliotheek ontvangt ook het holebi- en transgendermagazine ZiZo. Geef het een zichtbare plaats. • Meer lezen
 3. Hang de regenboogvlag op aan het stad- of gemeentehuis op de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie. • Meer lezen
 4. Maak discriminatiemeldpunten bekend. Slachtoffers kunnen momenteel terecht in 13 Vlaamse centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven, Brugge, Brussel, Genk, Kortrijk, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout), maar ook bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (www.meld-it.be) en bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (http://igvm-iefh.belgium.be, knop ‘klacht melden’). • Meer lezen
 5. Transgenderpersonen zijn quasi onzichtbaar in de (visuele en andere) communicatie van steden en gemeenten. Neem hen op de één of de andere manier op, bijvoorbeeld door relevante juridische en sociale informatie op je website te vermelden. Je kan transgenders of mensen die er bijvoorbeeld wat androgyn uitzien afbeelden in je campagnes en folders, op je affiches of in andere communicatie, zonder dat die noodzakelijk over het transgenderthema moet gaan. • Meer lezen

Tien thema's

zizo

Ook gemeenten, steden en provincies die zich op vlak van holebi- en transgenderbeleid in de voorhoede bevinden, kunnen dat beleid nog verder uitwerken of verbeteren. Aan de hand van tien thema’s en een niet-exhaustieve reeks goede praktijken wil dit hoofdstuk ook voor hen een inspiratiebron zijn:

 1. Veranker je beleid
 2. Bestrijd discriminatie
 3. Communiceer met en over de doelgroep
 4. Stimuleer zelforganisatie van holebi's en transgenders
 5. Geef het goede voorbeeld
 6. Onderwijs en jeugd
 7. Welzijn en gezondheid
 8. Sport
 9. Veiligheid
 10. Cultuur en toerisme
Anonieme telefonische hulpverlening
T: 0800-99 533

Contactgegevens roze huizen

Casa Rosa vzw
Kammerstraat 22
9000 Gent
T: 09 2692812
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen vzw
Draakplaats 1
2018 Antwerpen
T: 032880084
Holebihuis Vlaams-Brabant vzw
Diestsesteenweg 24
3010 Kessel-Lo - Leuven
T: +32 16 60 12 63
M: +32 470 43 46 03
REBUS
Torhoutsesteenweg 123
8400 Oostende
T: 059439617
Regenbooghuis Limburg vzw
Meldertstraat 38
3500 Hasselt
M: 0471 25 21 97
RO-NO
Kolenmarkt 42
1000 Brussel
T: 02 503 59 90