Pride and Privilege

- Informations en Français en dessous -

Als minderheid ervaren holebi’s en transgenders soms ongelijkheid. Toch zijn niet alle ervaringen hetzelfde. Welke rol spelen afkomst, gender, sociale status, enz... hierin? Hoe werken deze verschillende gronden voor discriminatie en uitsluiting op elkaar in? Welke identiteiten voldoen het beste aan de heersende norm, welke niet en waarom?
Vanuit een zelf-reflectieve houding denken we op dit Congres na over privileges, normativiteit en subtiele vormen van uitsluiting.

WANNEER: vrijdag 20 mei, 12h - 17h
WAAR: Op de 1ste en 2de verdieping van het AC Portus-gebouw, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent (Google Maps)

DEELNAME IS GRATIS. INSCHRIJVEN VERPLICHT. 

Programma:
12h00: Lunch (optioneel)
12h45: Inleiding
13h00: Werkwinkels
14h30: Break
14h45: Werkwinkels
16h15: Sofa gesprek met Hassan, vader van Ihsane Jarfi en Keltoum Belorf
17h00: Einde

Meer informatie over de workshops & inschrijven: 

Inschrijven

Mars Ihsane Jarfi

Meer info en vragen: [email protected] of op 09/223 69 29.


Les personnes LGBT vivent en tant que minorité déjà l'inégalité. Cependant, pas toutes les expériences sont les mêmes. Quel rôle joue par exemple l'origine, le sexe, le statut social, etc...? Comment ces différents motifs de discrimination et d'exclusion affectent l'un l'autre? En bref, quels identités répondent le mieux aux normes, quels ne le font pas et pourquoi?

QUAND: vrijdag 20 mei, 12h - 17h
: AC Portus-gebouw (1er et 2ème étage), Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent (Google Maps)

PARTICIPATION GRATUITE. INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Programme:
12h00: Lunch (optionnel)
12h45: Introduction plenaire
13h00: Ateliers 1
14h30: Break
14h45: Ateliers
16h15: Dialogue avec Hassan Jarfi, papa de Ihsane et Keltoum Belorf
17h00: Fin

Plus d'informations sur les ateliers & inscriptions:

S'inscrire

Mars Ihsane Jarfi

Plus d'informations[email protected] ou 09/223 69 29.

www.stad.gent - www.trefpunt.be - www.str8fw.be - www.unia.be - www.merhaba.be - www.rainbowhouse.be - www.arcenciel-wallonie.be - www.cavaria.be - www.fondation-ihsane-jarfi.be