Omgaan met lastig en agressief gedrag

Brainstorm

We worden allemaal weleens geconfronteerd met verbale en soms zelfs fysieke agressie: in ons vrijwilligerswerk, in de sportclub, in een vereniging of gewoon op straat of in de winkel. Mensen uiten agressie doordat ze onder druk staan, gefrustreerd of onzeker zijn en zichzelf sterker willen maken door intimidatie en manipulatie.

Door te leren omgaan met agressie en lastig gedrag vergroten we onze weerbaarheid, en zijn we in staat situaties sneller te herkennen en in te schatten, en agressief gedrag te helpen de-escaleren.

Deze vorming, gegeven door Impuls vzw, is zeer praktijkgericht. We vertrekken vanuit de voorbeelden en de eigen ervaring van deelnemers, en bereiden hen zo voor op situaties met agressie die ze tijdens hun vrijwilligerswerk of in hun persoonlijke levenssfeer kunnen tegenkomen. Aan de hand van verschillende voorbeelden leren we hoe te reageren in netelige situaties. We leren ook hoe we agressief en lastig gedrag beter kunnen begrijpen en hoe we met onze eigen houding, lichaamstaal en verbale taal een rustgevende invloed kunnen uitoefenen.

Na afloop van deze training kan je als deelnemer:

  • het agressieve gedrag van mensen beter begrijpen en inschatten
  • hun eigen emoties en reacties op het agressieve gedrag herkennen en controleren
  • in houding, lichaamstaal en verbale taal het agressieve en lastige gedrag de-escaleren