Inspiratiedag 2016

Çavaria, Wel Jong Niet Hetero en de vijf Vlaamse regenbooghuizen stellen voor: Inspiratiedag CONNECT!

Dit jaar staat de Inspiratiedag helemaal in het teken van verbinding aangaan, zowel met jezelf als met elkaar. Ook dit jaar staan er boeiende workshops gepland en zullen er tal van standjes boordevol informatie en inspiratie aanwezig zijn. Tijdens de middag kan je genieten van een broodjeslunch. Bovendien is deze dag zoals steeds een fijn sociaal evenement waar je kunt kennismaken met andere verenigingen, vrijwilligers en gelijkgezinden.

Voor het eerst wordt de Inspiratiedag georganiseerd door çavaria, Wel Jong Niet Hetero én de vijf Vlaamse Regenbooghuizen (REBUS - West-Vlaams Regenbooghuis, Casa Rosa, Het Roze Huis - çavaria Antwerpen, Holebihuis Vlaams-Brabant en Regenbooghuis Limburg). Zak dus zeker samen met andere vrijwilligers uit jouw regio af naar Leuven!

Praktisch:

Wanneer: Zaterdag 15 oktober van 10u00 tot 16u00 (Inschrijven voor enkel de voor- of namiddag is ook mogelijk)
Waar: Romaanse Poort (Brusselsestraat  63 - 3000 Leuven)
Wie: Voor alle vrijwilligers van holebi- en transgenderverenigingen
Deelname: Volledig gratis voor aangesloten verenigingen. Andere verenigingen betalen 25 euro per dagdeel.
Inschrijven: vóór 10 oktober, via www.cavaria.be/inspiratiedag
Meer info: [email protected]

Wat meer info over de beschikbare workshops:

VOORMIDDAG / DEEL 1

FACEBOOK VOOR VERENIGINGEN (SOCIUS)
Facebook biedt een platform waar miljoenen gebruikers hun mening kunnen delen en inhoud verspreiden. Daar kan jouw vereniging de vruchten van plukken. Hoe? Dat leer je in deze workshop waar we je vele praktische tips en goede voorbeelden meegeven.

VRIJWILLIGERS DYNAMISEREN (KWADRAET)
Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Voor heel wat verenigingen is het echter een uitdaging om vrijwilligers te vinden, te motiveren en te houden. In deze sessie leer je wat je daaraan kan doen, en hoe daarmee om te gaan.

EVENEMENTEN ORGANISEREN (BART VANDERHOEVEN)
Bij het organiseren van een (grote) activiteit komt heel wat kijken. Als je een fuif of ander evenement wilt plannen, moet je rekening houden met bepaalde spelregels (SABAM, billijke vergoeding,…) en deadlines. Tijdens deze workshop krijg je concrete tips om je op weg te helpen.


PRIVILEGE EN SUPERDIVERSITEIT (ÇAVARIA & WEL JONG NIET HETERO)
De groep holebi’s en trans*personen is zeer divers. Toch wordt dat niet altijd weerspiegeld in onze verenigingen. Dat ligt vaak niet aan het bewust uitsluiten van mensen, maar eerder aan het niet zien van bepaalde drempels. In deze workshop gaan we op zoek naar onze blinde vlekken om zo tot een inclusievere vereniging te komen.


NAMIDDAG / DEEL 2

VERGADERTECHNIEKEN (WEL JONG NIET HETERO)
Nood aan wat extra concrete vergadertechnieken waar je mee aan de slag kan? Behoefte aan een bredere kijk op processen van besluitvorming? Of wil je gewoon doelgerichter kunnen vergaderen? Na deze sessie keer je terug naar jouw organisatie met enkele concrete werkpunten voor de eigen vergaderingen.

INTERNE COMMUNICATIE (ÇAVARIA)
Krijg je 200 e-mails op een dag? Krijg je amper respons als je je medebestuursleden e-mailt? Of ben je als vrijwilliger in de war omdat je tegenstrijdige instructies krijgt? Dan schort er misschien iets aan de interne communicatie. Aan de hand van jullie ervaringen overlopen we tips & tricks om informatiestromen te optimaliseren.


EEN LOKAAL NETWERK OPBOUWEN (REBUS & ÇAVARIA)
Als vereniging is het belangrijk om een goed netwerk op te bouwen. Door een goed netwerk zal je niet alleen sneller op de hoogte zijn van alles wat relevant is voor jou, maar zal je waarschijnlijk ook veel (samenwerkings)kansen krijgen. Hoe maak je van jouw kleine eilandje een sterk continent?

INFIGHTING & INCLUSIE (BEN EYCKMANS)
In deze workshop zullen we het fenomeen ‘infighting’ toelichten en met alle deelnemers ervaringsgericht onderzoeken hoe dit speelt in de LGBTQI gemeenschap en de verenigingen waarin we actief zijn. Deze bewustwording draagt bij tot het herkennen van het fenomeen en is een aanzet tot een constructiever omgaan met elkaar.

Een mogelijke definitie van ‘infighting’: het is een fenomeen dat in alle minderheidsgroepen opduikt en zich uit onder de vorm van interne conflicten en conflicten met andere groepen. Vaak worden deze conflicten niet als dusdanig begrepen en kunnen zo te allen tijden blijven verder bestaan, met als gevolg eindeloze vergaderingen en bemiddelingen, gefrustreerde, teleurgestelde en uitgeputte leden die uiteindelijk afhaken.

Het belooft een bijzonder boeiende dag te worden, dus inschrijven is de boodschap!