Çavariapas als lidkaart

Cavariapas

Verenigingen kunnen een gepersonaliseerde çavariapas aanbieden aan hun medewerkers, deelnemers, leden of sympathisanten. Hierop komt de naam en het logo van je vereniging en, wat meer is: de vereniging krijgt maar liefst €8 van de gevraagde €10 op de verenigingsrekening! Een echte win-win...

 

De vereniging kan hierdoor aan fondsenwerving doen en een mooie lidkaart aanbieden aan de medewerkers, deelnemers, leden of sympathisanten. Enkel de aanmaakkost wordt aangerekend. Eigenhandig extra voordelen toekennen aan de pas, niet eigen aan de werking, is niet toegelaten zonder overleg.

 

Gepersonaliseerd logo

Op de pas komt (in deze volgorde) het logo van de vereniging (indien van toepassing), het logo van de koepel (indien van toepassing) en het logo van çavaria. De verenigingen en de koepel bezorgen hun logo als hoge resolutie jpg-bestand aan çavaria (via [email protected]).

 

Procedure aanlevering gegevens

 • De verenigingen bezorgen maandelijks (1ste van de maand) de gegevens van nieuwe leden aan çavaria (via [email protected]).
 • Çavaria bezorgt binnen de week de çavariapassen per post aan de desbetreffende vereniging, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden (vb. ziekte van de çavariapasmedewerker). 
 • Nodige gegevens per lid:
  • voornaam
  • achternaam
  • e-mailadres of postadres
 • De gegevens worden aangeleverd in een Excel-bestand (zie voorbeeldbestand vereniging_maand_jaar.xls als bijlage). 
 • De gegevens worden opgenomen in het algemene databestand van çavaria. De gegevens kunnen enkel gebruikt worden voor niet-commerciële communicatie van çavaria (vb. aankondiging van nieuwe aanbiedingen aan de çavariapas verbonden).

 

Kostprijs

 • Een vereniging moet minimaal €10 vragen voor de çavariapas. Een jongerenvereniging krijgt op dit bedrag een korting van 50%, zodat ze haar lidkaart/çavariapas kan verkopen aan minimaal €5 voor leden onder de 30 jaar.
 • Voor elke aangemaakte çavariapas wordt €2 doorgestort naar çavaria. Dit bedrag dient om de aanmaak- en administratieve kosten te vergoeden.
 • Eénmaal per jaar (half december) wordt aan de vereniging een factuur bezorgd voor alle aangemaakte çavariapassen door çavaria.

 

Geldigheid pas

 • Een çavariapas die vóór 1 september van het lopend kalenderjaar wordt aangevraagd is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar. Een çavariapas die na 1 september wordt aangevraagd is geldig tot het einde van het daarop volgend kalenderjaar. 
 • In de periode van 1 december tot 31 januari kunnen leden die ten individuele titel een çavariapas kochten deze terug inleveren bij çavaria en hun geld terugkrijgen. De vereniging bestelt dan een nieuwe pas mét logo van de vereniging op.

 

Heb je nog vragen of wil je graag gebruik maken van dit aanbod? Neem dan contact op met jouw regionale çavaria-medewerker. Neem zeker ook eens een kijkje naar de voordelen op www.cavariapas.be.