Pesten, geweld en seksueel ongewenst gedrag op het werk

Persoon bekleefd met post-its

© iStockphoto.com

Vaak krijgen openlijk transgender werknemers moeilijkheden op het werk, meestal door naaste collega’s. Ze ervaren druk om van werk te veranderen om problemen te voorkomen of eraan te ontkomen. Holebi’s zijn zelden open over hun seksuele oriëntatie, zeker in het begin. Velen vinden het nochtans belangrijk dat dit kan. Een deel krijgt negatieve reacties.
Voorbeelden

 • Een leverancier blijft een transvrouw hardnekkig verkeerd aanspreken, ondanks een eerdere vraag om dat niet meer te doen.
 • Een transman krijgt in de kleedkamers lastige vragen over zijn lichaam en wordt betast.
 • Een homoman wordt al geruime tijd door zijn collega genegeerd nadat hij uit de kast kwam.
 • Een verantwoordelijke krijgt van haar team lesbofobe verwijten sinds ze uit de kast is. Ook haar gezag wordt in vraag gesteld.

Wat kan je doen?

 • Zijn je studiebewijzen niet aangepast aan je huidige naam en/of geslacht, dan kan je die laten vervangen (zie www.transgenderinfo.be). Zo hou je je transgender achtergrond privé als je ergens solliciteert.
 • Anticipeer op mogelijke lastige vragen van collega’s over je privéleven. Je kiest steeds zelf wat je vertelt, maar vragen zijn meestal onvermijdelijk, bijvoorbeeld tijdens personeelsfeestjes. Denk na over welke strategie het beste is voor jou in je huidige situatie. Heeft je werkgever een beleid rond holebi’s en transgenders? Wie kan je vertrouwen? Hoe ga je om met roddels?
 • De werkgever moet je bij aanwerving een arbeidsreglement bezorgen. Het bevat afspraken inzake klachten, afwezigheid, sociale omgang, evaluatieprocedures, enz. Het bevat contactgegevens van de preventieadviseur(s) en (eventueel) de vertrouwenspersoon.
  • De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt. Deze heeft veel kennis van de werkplek maar is niet in elke arbeidsplaats aanwezig.
  • De preventieadviseur ‘psychosociale aspecten’ (ofwel binnen het bedrijf ofwel extern) begeleidt, adviseert, werkt aan verzoening en onderzoekt formele klachten.

Dit is een tekst uit de gids "Opvallen en rechtslaan, een gids voor slachtoffers van holebifoob en transfoob geweld". Lees meer.


Logo Gelijke Kansen in Vlaanderen

Deze inhoud kwam tot stand met de steun van Gelijke Kansen in Vlaanderen.