Vacature coördinator inhoudelijke werking (X/V/M) - 100%

Vacature

Çavaria is de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderverenigingen. Als sociaal-culturele vereniging ondersteunen we de bij ons aangesloten verenigingen en komen we op voor gelijke kansen en rechten voor holebi's en transgenders. 

Hiervoor zijn we op zoek naar een inhoudelijk coördinator die op coachende manier leiding geeft aan de teams ‘beleid’, ‘maatschappelijke vorming en begeleiding’ en ‘individuele hulpverlening’ (in het totaal een 10-tal medewerkers).

I. Algemene functieomschrijving

Verantwoordelijke voor globale uitvoeringsresultaten van:

 • Coaching en sturing personeel (40%)
 • Inhoudelijk beleid (40%)
 • Coördinatie overleg en communicatie (20%)

II. Resultaatsgebieden

Coaching en sturing personeel 40%

Je draagt eindverantwoordelijkheid voor volgende kerntaken:

 • Personeelsbegeleiding (coaching en sturing) eigen medewerkers, vorming en ontwikkeling medewerkers, functioneringsgesprekken medewerkers 25%.
 • Teamplanning: taakverdeling / werkdruk / inplannen projecten / competentiemanagement 10%.
 • Kwaliteitsbewaking en opvolging projecten 5%

Inhoudelijk beleid 40%

Je draagt eindverantwoordelijkheid voor volgende kerntaken:

 • Strategiebepaling, strategieontwikkeling en strategieopvolging 30%:
 1. Strategie per inhoudelijk thema, strategie projecten, strategie verschillende merken of producten …
 2. Een proactieve visie ontwikkelen en uitdragen m.b.t. de inhoudelijke werking.
 3. Netwerken en externe contacten leggen ter ondersteuning van de strategie.
 • Coördineren van onderzoek en studiewerk (kennismanagement, kennisdeling …) 10%.

Coördinatie overleg en communicatie 20%

Je draagt eindverantwoordelijkheid voor volgende kerntaken:

 • Coördinatie van overleg en samenwerking (vb. via projectmatrix), procesoptimalisatie.
 • Interne communiceren en informeren van belanghebbenden en zorgen dat teamleden grondig en correct geïnformeerd zijn over alles wat hen aanbelangt.

Je werkt mee aan volgende kerntaken:

 • Teamoverschrijdende communicatie en overlegstructuren.
 • Organisatieontwikkeling (kwaliteitsbeleid, KIM …)
 • Teamoverschrijdend beleid m.b.t. personeel, communicatie, vrijwilligers …

III. Competentieprofiel

Kennis:

 • Een ruime en gevarieerde kennis hebben over de sociaal-maatschappelijke context en ontwikkelingen m.b.t. seksuele diversiteit en genderidentiteit.
 • Basiskennis van het overheidsbeleid, haar strategie en regelgeving.
 • Kennis van coachingtechnieken.
 • Kennis van projectmanagementtechnieken.
 • Goede kennis van Nederlands en Engels, basiskennis Frans.

Vaardigheden:

 • Gedragen beslissingen kunnen nemen op basis van analyse en input van medewerkers binnen het kader van beleidsplan en jaarplan.
 • Een visie en strategie kunnen ontwikkelen om inhoudelijke doelstellingen te realiseren.
 • Situationeel leiding kunnen geven.
 • Medewerkers kunnen coachen, begeleiden, motiveren, opvolgen en bijsturen.
 • Collegialiteit en een gezonde werksfeer kunnen ontwikkelen en bevorderen.
 • Taakplanningen kunnen opstellen, opvolgen en bijsturen.
 • Vlot informatie kunnen verwerken en hier de essentie kunnen uithalen.
 • Opgebouwde kennis kunnen beheren en benutten voor de organisatie.
 • Redactionele en communicatieve vaardigheden hebben op vlak van rapportage en informatieverstrekking.
 • Courante computersoftware kunnen hanteren (MS Office …).

Attitudes:

 • Je communicatief, open, duidelijk en betrouwbaar opstellen.
 • Voeling houden met de noden en behoeften van de medewerkers.
 • Je innovatief en flexibel opstellen.
 • Een grote professionele betrokkenheid tonen bij holebi- en transgenderrechten en -belangen.

IV. Aanwervingsvoorwaarden

Bereid zijn om te werken vanuit de vestiging in Gent.

Bereid zijn om af en toe avond- en weekendwerk te doen.

Reeds enige leidinggevende ervaring hebben.

V. Ons aanbod

Een zinvolle job in een bloeiende beweging. Een loon volgens het barema van PC 329.01 op niveau B1a (2752,84 euro bruto bij 0 jaar anciënniteit voor een voltijds contract), met inbreng van relevante anciënniteit. Contract 100% VTE. Contract van onbepaalde duur. Indiensttreding zo snel mogelijk.

Maaltijdcheques. Vergoeding woon-werkverkeer.

IV. Selectieprocedure

Solliciteren kan door een motivatiebrief, CV én ingevulde opdracht (zie verder) voor maandag 23 juli, 12 uur te richten aan Yves Aerts, algemeen coördinator çavaria vzw, op [email protected].

Een eerste selectie* gebeurt op basis van motivatiebrief, CV én een ingevulde opdracht die je terugvindt in onderstaande PDF. Gesprekken vinden plaats in de week van 30 juli.

Voor meer inlichtingen kan u mailen naar [email protected].

*Diversiteit stimuleert kwaliteit. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht diploma, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, afkomst, leeftijd of beperking.