Nieuwe LGBT-brochure rond VN-ontwikkelingsdoelen voor lokale overheid

Leave no one behind: SDG's en LGBT+ inclusie

KliQ lanceert de brochure ‘Leave no one behind -  SDG’s en LGBT+ inclusie’ en helpt lokale besturen op weg om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om te zetten in de praktijk. De focus ligt op wat steden en gemeenten kunnen doen voor holebi’s en transgenders.

 

Bijna 3 jaar geleden, in september 2015, werd binnen de Verenigde Naties de Agenda 2030 ontwikkeld. 193 staatshoofden legden er de Sustainable Development Goals (SDG’s) vast, 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen met 169 targets, die tegen 2030 verwezenlijkt moeten worden. Het doel: armoede en ongelijkheid uitroeien en tegelijk op een duurzame manier met onze planeet omgaan. Hierbij staat het principe ‘leave no one behind’ centraal. Niemand mag achterblijven. Deze doelstellingen moeten voor en door iedereen gerealiseerd worden.

 

Van maandag 9 tot woensdag 18 juli wordt in New York het jaarlijkse High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) gehouden. Tijdens deze bijeenkomst maken de VN-lidstaten, VN- organisaties en het maatschappelijke middenveld een stand van zaken op van de SDG’s. Naar aanleiding van het HLPF en met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, lanceert KliQ de brochure ‘Leave no one behind -  SDG’s en LGBT+ inclusie’. LGBT+ personen mogen immers ook niet achterblijven en lokale overheden kunnen daar een essentiële rol bij vervullen.

 

De brochure geeft gemeenten en lokale instellingen aan welke acties zij kunnen ondernemen om in hun lokale en internationale werk op een LGBT+ inclusieve manier aan de slag te gaan met de SDG’s. Daarbij worden ook bestaande praktijkvoorbeelden gegeven. Naast de brochure biedt KliQ ook een begeleiding aan.

 

Wil je meer weten over het eisenpakket van çavaria voor de gemeenteraadsverkiezingen? Neem dan een kijkje op onze website.

 

Wil je weten welke kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen de eisen van de LGBT-beweging onderschrijven? Surf dan naar Stemmen 2018.