Nieuw kleuterboek 'Lou viert carnaval'

Lou viert carnaval

Na het succes van het eerste boek 'Lou op weg naar school' stellen çavaria en auteur Kathleen Amant met trots 'Lou viert carnaval' aan jullie voor. Ook in dit tweede Lou-boek wordt diversiteit als een vanzelfsprekendheid behandeld. Lou gaat op zoek naar zijn vriendin Anissa en vraagt zich af wie toch die beer is die telkens opduikt. Het prentenboek kwam tot stand met steun van de provincie West-Vlaanderen.

Schoolboeken zijn vaak te stereotiep. Ofwel is er geen aandacht voor diversiteit ofwel gaat het specifiek en alleen maar over diversiteit. Met Lou tonen we dat het anders kan. In de wereld van Lou is diversiteit een evidentie.

Op 31 januari lanceren we het educatief materiaal dat bij 'Lou viert carnaval' hoort. Alles zal gratis te downloaden zijn op de onderwijswebsite schooluitdekast.be. Het materiaal is erop gericht om kleuters in contact te brengen met de menselijke verscheidenheid in al zijn vormen, zonder dat de focus enkel op diversiteit ligt. Het gaat niet over wie ‘anders’ is. Wie is immers die ‘andere’? Dat verschilt voor iedereen, afhankelijk van het referentiekader dat je opbouwt op basis van opvoeding, ervaringen, eigenheid, …

'Lou viert carnaval' is beschikbaar in de boekhandel (Clavis Uitgeverij).