Çavaria naar Grondwettelijk Hof voor optimalisering transgenderwet

Transwet brochure

De nieuwe transgenderwet maakt het makkelijker om je M/V op je identiteitskaart aan te passen, maar blijft uitgaan van een binaire visie op genderidentiteit. Çavaria trekt naar het Grondwettelijk Hof om de transgenderwet te optimaliseren en een einde te maken aan de discriminatie van non-binaire personen.

Non-binaire personen

De transgendergemeenschap in België is tevreden dat de wetgever erkent dat genderidentiteit een erg persoonlijk gegeven is. Niemand anders kan voor jou bepalen of je je man of vrouw voelt. Helaas lost de nieuwe wetgeving niets op voor non-binaire personen. Wie zich noch man, noch vrouw voelt, wordt uitgesloten.

Onherroepelijkheid

Daarnaast heeft de wet ook een onherroepelijk karakter. Dat wil zeggen dat iemand slechts één keer de administratieve procedure kan doorlopen om de M of V te veranderen. Dat druist in tegen het zelfbeschikkingsrecht en sluit personen uit voor wie genderidentiteit niet eenduidig is.

Grondwettelijk Hof

Daarom stapt çavaria, samen met Genres Pluriels en Rainbowhouse Brussels, naar het Grondwettelijk Hof. “De Belgische Staat erkent enerzijds non-binaire personen door in deze nieuwe wetgeving en de parlementaire voorbereiding te stellen dat genderidentiteit een persoonlijke en fluïde aangelegenheid is. Maar door anderzijds enkel M of V te erkennen, blijft een groep mensen echter uitgesloten van een juridische en sociale erkenning. Dat is discriminerend”, stelt woordvoerder van çavaria Jeroen Borghs.

M/V/X

“De federale overheid maakt wel gebruik van de expliciete vermelding M/V/X in vacatures. Maar als je solliciteert, moet je wel nog steeds identiteitspapieren voorleggen waar enkel een M of V mogelijk is. We willen dat de visie van de overheid in deze nieuwe wet volledig wordt geïmplementeerd”, aldus Borghs.