Çavaria eist snelle aanpak tegen mishandeling homo’s in Tsjetsjenië

Standing up for Chechnya
Çavaria is ontzet over de marteling van homo’s in Tsjetsjenië. We roepen op massaal de petitie van Amnesty International te ondertekenen en eisen dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en de Europese instellingen overgaan tot actie.

Het ontvoeren, martelen en doden van Tsjetsjeense homo’s mag niet zonder gevolg blijven.

Amnesty International startte een petitie. Daarin roept de mensenrechtenorganisatie de Russische autoriteiten op om de verontrustende berichten over de heksenjacht op homo’s in de Russische deelrubriek Tsjetsjenië te onderzoeken. Amnesty International vraagt de Russische autoriteiten ook om stappen te ondernemen om homoseksuelen in Tsjetsjenië te beschermen. Çavaria roept iedereen op om deze petitie mee te ondertekenen. Ook de organisaties All Out en Avaaz organiseren petities om druk te zetten op de Russische en Tsjetsjeense autoriteiten.

Krachtdadige reactie

Daarnaast wil çavaria een krachtdadige reactie van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie Federica Mogherini (S&D). Reynders en de EU riepen al wel op om de zaak te onderzoeken, maar dat alleen volstaat voor çavaria niet.

“We willen niet alleen onderzoek, we willen dat de mishandelingen en zelfs martelingen onmiddellijk stoppen. Reynders en Mogherini kunnen druk zetten op de Russische en Tsjetsjeense autoriteiten om de levenssituatie van holebi’s en transgenders in Tsjetsjenië te verbeteren”, zegt Yves Aerts van çavaria. “Er zijn veel instrumenten voorhanden. Zo kan de Belgische ambassadeur de opgesloten homo’s bezoeken om hun situatie in de gevangenis te kunnen beoordelen. Tegelijk kunnen onze vertegenwoordigers ook de Russische en Tsjetsjeense autoriteiten herinneren aan de mensenrechtenbepalingen waartoe zij zich hebben verbonden via allerhande verdragen. De EU-lidstaten hebben zelf richtlijnen aangenomen om LGBTI-rechten buiten Europa te promoten. Die passen ze nu best volwaardig toe.”

Crossing Borders

De foltering van Tsjetsjeense homo’s hangt ook samen met het thema van Pride.be: asiel en migratie. ‘Crossing Borders’ is dit jaar de slogan. Dat thema lag trouwens al langer vast.

De drie LGBT-koepels die samen de pride in Brussel organiseren, Arc-en-Ciel WallonieRainbowHouse Brussels en çavaria, willen een verbetering van de leefsituatie in het thuisland dat holebi’s en transgenders ontvluchten.

Het eisenpakket van Pride.be bevat ook de vraag naar rechtvaardige procedures voor de erkenning van asielzoekers die omwille van hun genderidentiteit of seksuele oriëntatie vluchten. Verder verlangen de koepels inspanningen voor de integratie van LGBT-vluchtelingen.

Tot slot vragen we dat holebi- en transgenderorganisaties zelf hun verantwoordelijkheid opnemen op het vlak van onthaal en integratie van asielzoekers en vluchtelingen. Een eis die tegelijk ook een engagement inhoudt.