Ça va? Çavaria start met suïcidepreventie bij holebi’s en transgenderpersonen

Illustratie van twee personen aan een tafel die naar elkaar luisteren

Çavaria start in 2018 in samenwerking met het Transgender Infopunt en Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een preventieproject “ça va, suïcidepreventie bij holebi’s en transgenderpersonen”.  Dit project kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie waarbij Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de suïcidecijfers tegen 2020 met twintig procent wil doen dalen ten opzichte die van 2000.

Çavaria, lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcidepreventie ijvert al jaren voor maatregelen en tools expliciet gericht naar holebi’s en transgenderpersonen. Internationale en Vlaamse onderzoeken leggen duidelijk de risicofactoren voor verhoogde suïcidaliteit voor deze doelgroepen bloot. De organisaties willen hiermee aan de slag door in te grijpen op die specifieke factoren. Zo zullen verschillende tools en een website ontwikkeld worden die inspelen op omgaan met holebifoob en transfoob geweld, copingskills en sociale steun vanuit de directe omgeving. De resultaten zullen in 2019 gelanceerd worden.

Voor een deel van het project is er nog een openstaande vacature die je hier kan vinden. Solliciteren kan nog tot 22 februari.

Zit je met vragen over zelfmoord, of heb je nood aan ondersteuning? Je kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be. Wie nood heeft aan een goed gesprek kan ook contact opnemen met de Holebifoon of het Transgender Infopunt. Je kan terecht bij de Holebifoon via www.holebifoon.be of 0800 99 533. Het Transgender Infopunt is te bereiken op 0800 96 136 of www.transgenderinfo.be.