The Belgian Pride in het teken van ‘Your Local Power’

your local power

Op 19 mei trekt The Belgian Pride door de straten van Brussel. Met de slogan ‘Your Local Power’ focust de organisatie op de lokale verkiezingen die dit najaar plaatsvinden. Op www.stemmen2018.be kunnen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen hun engagement voor holebi- en transgenderrechten uitspreken.

“Met de slogan ‘Your Local Power!’ willen we gemeente- en stadsbesturen aanzetten om een expliciet en geïntegreerd lokaal holebi- en transgenderbeleid te voeren”, legt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs uit. “Gemeenten en steden kunnen het verschil maken en moeten verantwoordelijkheid opnemen voor het welzijn van al hun inwoners.”

Schepen van Gelijke Kansen

Çavaria pleit voor een schepen van Gelijke Kansen in elke Vlaamse gemeente. Meer dan de helft heeft dat momenteel niet. “Het is nodig dat iemand het overzicht behoudt en het beleid kan bijsturen” zegt Borghs. “Als dat niet gebeurt, blijven de beste intenties dode letter.”

“Zorg ook dat het gemeentepersoneel goed is opgeleid rond diversiteitsthema’s”, benadrukt Borghs. “Spreek mensen correct aan. Iemand die de M op haar identiteitskaart komt laten aanpassen naar een V spreek je aan met mevrouw. Dat lijkt misschien een detail, maar zo’n foute aansprekingen komen harder aan dan je denkt.” Çavaria en vormingsorganisatie KliQ kunnen gemeenten hierin bijstaan.

Ondersteun lokale verenigingen

Çavaria overkoepelt meer dan 120 verenigingen verspreid over Vlaanderen en Brussel. “Onze verenigingen en de provinciale regenbooghuizen doen geweldig werk”, vertelt Borghs. “Ze organiseren allerhande activiteiten voor holebi’s, transgenders en sympathisanten, van babbelcafé tot heuse filmfestivals. Ze gaan spreken in scholen, organiseren sportcompetities, en bieden een luisterend oor aan mensen die problemen hebben. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor lokale besturen. Steden en gemeenten kunnen onze verenigingen ondersteunen door hen logistiek of financieel tegemoet te komen.”

Jong geleerd

Vele steden en gemeenten richten ook onderwijs in. “Zorg dat de lokale scholen bezig zijn met holebi- en transgenderthema’s, organiseer vormingen voor leerkrachten zodat ze weten hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan in de klas, en voorzie middelen om inclusief educatief materiaal aan te schaffen” suggereert Borghs. Op www.schooluitdekast.be vind je alvast inspiratie voor kleuter- tot secundair onderwijs.


Meer info en tips over een lokaal regenboogbeleid vindt u op www.stemmen2018.be en in het verkiezingsmemorandum van çavaria: https://cavaria.be/sites/default/files/memorandum_lokale_verkiezingen_2018_-_cavaria.pdf

De campagne stemmen2018 is een gemeenschappelijk initiatief van Holebihuis Vlaams-Brabant, Regenbooghuis Limburg, Het Roze Huis - çavaria Antwerpen, Casa Rosa, REBUS en çavaria.