Nieuws

Witte ballonnen met opdruk 'I decide'

Nieuwe transwet kan België koploper maken in Europa

Çavaria en de Belgische transgenderverenigingen hebben belangrijke bedenkingen bij de hervorming van de transwet. Zelfbeschikking en respect voor de mensenrechten zijn weliswaar het uitgangspunt in het voorstel, maar helaas niet volledig waargemaakt. Als het huidige wetsontwerp nog verbeterd wordt, is België koploper in Europa.

Çavaria eist snelle aanpak tegen mishandeling homo’s in Tsjetsjenië

Çavaria is ontzet over de marteling van homo’s in Tsjetsjenië. We roepen op massaal de petitie van Amnesty International te ondertekenen en eisen dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en de Europese instellingen overgaan tot actie.
Het ontvoeren, martelen en doden van Tsjetsjeense homo’s mag niet zonder gevolg blijven.

Internationale Vrouwendag

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. In meer dan dertig landen voeren vrouwen, mannen en non-binaire mensen actie onder de noemer 'International Women’s Strike'. Met deze actie protesteren we tegen het huidige sociale, wettelijke, politieke, morele en verbale geweld tegen vrouwen wereldwijd, van Trump tot IS, van religieuze leiders tot vrouwonvriendelijke politici, van Noord tot Zuid.

Lesmateriaal lagere school rond transgenderthema bij 'Gelukkige VADERdag, Silvie'

In 'Gelukkige VADERdag, Silvie' van Brigitte Minne is de papa van Zita transgender. Het boek is de ideale springplank om het thema transgender in de klas te introduceren. Çavaria ontwikkelde gratis lesmateriaal om mee aan de slag te gaan in de 2de en 3de graad van het lager onderwijs.

Nieuw kleuterboek 'Lou viert carnaval'

Na het succes van het eerste boek 'Lou op weg naar school' stellen çavaria en auteur Kathleen Amant met trots 'Lou viert carnaval' aan jullie voor. Ook in dit tweede Lou-boek wordt diversiteit als een vanzelfsprekendheid behandeld.

Pagina's