De antidiscriminatiewet van 10 mei 2007

Foto van een hamer

© iStockphoto

De wet van 10 mei 2007 verbiedt discriminatie op grond van volgende beschermde criteria: leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst.

Meer informatie over deze wet kan je vinden op de site van het Interfederaal Gelijkekansencentrum.