Wat te doen bij scheiding

Scheiding

Brochure met tips en aandachtspunten indien je uit elkaar gaat en feitelijk, wettelijk samenwonend of gehuwd bent. 

Antwoorden op praktische, administratieve en juridische vragen ivm jezelf, je ex-partner, de kinderen 

Reeks: Luisternetwerk van notarissen

Inhoud

De Koning Boudewijnstichting is een partnerschap aangegaan met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat om te weten te komen met welke sociale vragen het groot publiek worstelt. Dit initiatief luistert naar de naam 'het Luisternetwerk van Notarissen'.
 
Notarissen worden bevraagd over wat ze horen in hun praktijk en wat buiten het louter juridische valt. Met welke problemen worden zij geconfronteerd en kan men niet altijd oplossen via gerechtelijke weg? Op basis van de ontvangen informatie worden er initiatieven genomen.
 
Naar aanleiding van een eerste informatieronde, ontstond de idee om meerdere brochures, bestemd voor het groot publiek, uit te geven: de tweede 'Wat te doen bij een scheiding?' is bestemd voor wie plots op een keerpunt komt in zijn/haar leven.