Sensibiliserende poster gericht op asielzoekers

Poster ASSIST ENG

Deze poster werd ontwikkeld om asielzoekers te sensibiliseren omtrent de antidiscriminatiewet m.b.t. seksuele oriëntatie. Verkrijgbaar in 2 x 2 talen (russisch - frans en arabisch - engels).