Factsheet MOVISIE Homoseksualiteit en sport

Homoseksualiteit en sport gaan nog steeds niet goed samen. De positie van homoseksuele en lesbische breedtesporters is de laatste jaren wel verbeterd, maar homoseksualiteit in de topsport blijft vrijwel onbespreekbaar. Sportbonden ontkennen dat er problemen zijn. Wat is er te doen aan homodiscriminatie in de sport? Deze handreiking van MOVISIE uit 2008 geeft een overzicht van good practices in binnen- en buitenland. Met praktische aanbevelingen onder andere voor gemeenten.