Discriminatie van holebi's

Discriminatie van holebi's

Deze brochure biedt informatie over discriminatie op basis van seksuele geaardheid en over de antidiscriminatiewet.

Als homo, lesbienne of bi kan je gebruik maken van de antidiscriminatiewet als je omwille van je geaardheid discriminatie ondervindt. Deze brochure is in de eerste plaats bruikbaar als jij je slachtoffer voelt van discriminatie. Je kan ze ook gebruiken om je te informeren over je rechten.

De tekst geeft meer uitleg over wat de antidiscriminatiewet is en waarvoor die dient. Als je denkt dat iemand jou slecht behandelt omdat je holebi bent, kan je misschien nog twijfelen of het om discriminatie gaat. Daarom komt in deze brochure ook de definitie van discriminatie aan bod.

Als iemand je discrimineert, sta je er niet alleen voor. Er zijn organisaties die je kunnen bijstaan. Deze brochure moet je wegwijs maken en uitleggen waar je terecht kan.

De tekst verduidelijkt de grenzen van de antidiscriminatiewet. Is die strijdig met de vrijheid van meningsuiting, staat ze censuur toe en is de wet in alle situaties toepasbaar?

Ten slotte gaat de tekst dieper in op enkele situaties waarin holebi’s vaker moeilijkheden of discriminatie ondervinden. De situaties zijn duidelijk omschreven aan de hand van realistische voorbeelden. Telkens vind je praktische tips over wat je in de verschillende situaties kan doen.