Landeninformatie

Ilga kaart

Deze pagina biedt een overzicht om te helpen bij het verzamelen van landeninformatie m.b.t. seksuele oriëntatie en genderidentiteit. 

Verantwoord gebruik van informatie

Voorafgaand willen wij u vragen om zorgvuldig om te gaan met landeninformatie, ook met de bronnen die we hieronder vermelden. Wij raden aan om het hoofdstuk "Country of Origin Information" van het rapport Fleeing Homophobia te lezen.

Internationale LGBT organisaties

Verschillende internationale LGBT organisaties zijn actief in het verdedigen van mensenrechten op vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Deze internationale LGBT organisaties stellen geregeld rapporten op:

 1. IGLHRC. Zij dienen onder meer bij het Mensenrechtencomité van de VN schaduwrapporten in ter controle van de naleving van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, maar ook bij de VN Mensenrechtenraad in het kader van de Universal Periodic Review (UPR). Zij hebben op hun website een "information by country" sectie, met informatie uit Afrika, Latijns-Amerika en de Caraïben, Azië en de Stille Oceaan, Midden-Oosten en Noord-Afrika, Europa en Centraal-Azië en Noord-Amerika.
 2. ILGA. Als wereldkoepel van LGBT organisaties verzamelen zij via hun leden informatie over ondermeer relevante wetgeving. Zij hebben een interactieve wereldkaart. Zij brengen geregeld een nieuw rapport over geïnstitutionaliseerde homofobie en bijhorende wereldkaart uit.
 3. ILGA-Europe. Als Europese regionale poot van ILGA hebben zij een "country-by-country" sectie voor Europa op hun website. Zij dienen onder meer voortgangsrapporten in bij de Europese Commissie.
 4. Het in de Verenigde Staten gebaseerde Oram International schreef enkele rapporten over LGBT vluchtelingen in landen zoals Oeganda en Zuid-Afrika.

Internationale mensenrechtenorganisaties

Een aantal mensenrechtenorganisaties beschouwen LGBT rechten als een specifiek thema en leveren daar dan ook nuttige informatie over:

 1. Human Rights Watch. Via de site van Human Rights Watch kan u gemakkelijk zoeken naar rapporten over LGBT rechten in diverse landen.
 2. Amnesty International levert jaarlijks landenrapporten. Rechten van LGBT's komen daar ook in aan bod.

Diplomatie

Ook ambassades en consulaten kunnen belangrijke informatie leveren:

 1. De US Department of State stelt jaarlijks landenrapporten op. Elk rapport bevat standaard een hoofdstuk over seksuele oriëntatie en genderidentiteit.

Toeristische informatie

Landeninformatie is ook beschikbaar via websites die de LGBT toerist informeren over LGBT rechten in hun vakantiebestemmingen:

 1. Globalgayz.com bevat informatie afkomstig van nieuwssites en LGBT toeristen. Je kan er zowel toeristische informatie vinden, als nieuws, als informatie over de juridische situatie. Je kan er informatie vinden uit zowat alle landen ter wereld, al is die soms wat verouderd of weinig relevant voor asieldossiers.

Databanken, diensten en online documentatiecentra

Er zijn een aantal reguliere kanalen die mogelijk (maar niet uitsluitend) informatie kunnen opleveren met betrekking tot seksuele oriëntatie en genderidentiteit in diverse landen:

 1. Via de dienst Planet Search van Vluchtelingenwerk Vlaanderen krijgt u toegang tot gespecialiseerde databases met gebeurtenissen, data, plaatsen, enz.
 2. De International Encyclopedia of Sexuality geeft een omvattend beeld van patronen en trends in seksuele attitudes en gedrag in tientallen landen in de wereld. De encyclopedie is raadpleegbaar door te zoeken op land of op onderwerp.
 3. Het European Country of Origin Network heeft een uitgebreide zoekmachine. Gebruik zoektermen als homosexuality, LGBT rights, enz.
 4. De Engelstalige wikipedia bevat uitgebreide artikels met betrekking tot LGBT rechten wereldwijd.
 5. De site Asylumlaw.org bevat een specifiek onderdeel met landeninformatie m.b.t. seksuele oriëntatie.

Netwerken in het buitenland

Verscheidene verenigingen (zowel LGBT als reguliere) beschikken over netwerken met contactpersonen uit lokale organisaties in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks opkomen voor LGBT's:

 1. ILGA heeft een uitgebreide directory met LGBT organisaties, allianties en supporters.
 2. Sommige van onze aangesloten verenigingen werken omtrent asiel en internationale solidariteit.